Andre grønne projekter

ANDRE PROJEKTER

 

Udsendelse om byens dyr på DR2

I forlængelse af projekt ”Stenbronatur” http://www.naturhistoriskmuseum.dk/stenbronatur/default.htm, blev Sussie Pagh kontaktet af Jørgen Skovboe fra DR2 vedrørende en udsendelse om byens dyr i serien ”Naturtid”. I samarbejde med Jørgen Skovboe blev der udarbejdet en drejebog til udsendelsen. Inden de endelige optagelser brugte Sussie en del tid på at skaffe videoklip af forskellige bydyr, som skulle klippes ind i udsendelsen. Selve udsendelsen blev optaget d. 11. juni fra kl. 9.00 til kl. 21.00. Udsendelsen fortæller bredt, om de dyr der lever i byen på godt og ondt. Der er bl.a. klip af en måge, som bliver fodret i køkkenvinduet, gråspurve, som spiser brødkrummer i gaderne, tårnfalk, som yngler højt oppe på bygninger, strandskader, som søger mad i vejrabatter og ræve, som bor under huse. http://www.dr.dk/DR2/Naturtid/ Klik herefter på 2009 og vælg udsendelsen fra den 15/8 og d. 6. september. Ifølge DR var der 30.000 seere ved udsendelsen d. 15. aug.

 

Konsulent som klimaekspert i food og nonfood

I forbindelse med, at DR i oktober kørte et gennemgående tema om klima, havde Grøn Guide og Lokalenergi et samarbejde med P4 og en andelsboligforening i Stautrup. Grøn guide fungerede i den sammenhæng som klimaekspert på food og nonfood området. Der blev bl.a. afholdt en temaaften for 2 andelsforeninger i Stautrup ca. 60 deltagere.

 

Natur- og Museumshæfte om ”Dræbersnegle og havens andre større snegle”

Af Sussie Pagh og Frank Jensen. Et manuskript til et nyt museumshæfte i ”Natur og Museum”-serien blev indleveret i august. Det er nu på vej gennem redaktionen og udkommer formodentlig til juni 2010. Der har været stor efterspørgsel på viden omkring dræbersnegle og især hvordan de skelnes fra andre snegle på udseende og levevis. Hæftet beskriver både sneglenes slægtskab, biologi og miljøvenlig sneglebekæmpelse.

 

Miljøstyrelsens kampagne: ”65.000 grunde til bedre kemi"

Miljøstyrelsen har gennem det seneste år kortlagt, hvilke hormonforstyrrende stoffer en toårig møder i løbet af et døgn, og om de udgør en risiko. Det er baggrunden for den nye kampagne ”65.000 grunde til bedre kemi”. Hovedkonklusionen på toårs-undersøgelsen er, at det først og fremmest er indeklimaet og maden, som påvirker små børn. Den enkelte forbruger har derfor i høj grad mulighed for selv at nedsætte sin egen og børnenes udsættelse for sundhedsskadelig kemi ved at følge kampagnens enkle råd. Foldere om børn og kemi blev uddelt til alle vuggestuer i Århus midtby.

 

Affald i skolen

I samarbejde med AffaldVarme, Århus Kommune, har grønne guider fortsat arbejdet med ”Affald i skolen” rettet mod 4.-6. klassetrin. Der var 64 klasser og 1450 elever igennem affaldsskolen, med grønne guider som undervisere i 2009. Undervisningslokalet og undervisningsmaterialerne er videreudviklet i løbet af året. I forhold til foregående år er besøgstallet i affaldsskolen igen steget. Grønne Guider har samarbejdet med Andrea Rose fra Ren By-kampagnen i Århus Kommune og inddraget elementer fra kampagnen i undervisningen på affaldsskolen.

 

Samarbejde omkring skoletjenester mv. i magistraten Teknik og Miljø

Grønne Guider er repræsenteret i arbejdsgruppen omkring skoletjenester og formidlingssteder i Teknik og Miljø og har bidraget til PR-aktiviteterne omkring ny folder og udbygning af hjemmesiden www.sebareher.dk mv. Samarbejdet betyder, at de forskellige skoletjenester har en platform til at kvalificere og udvikle deres undervisningstilbud. Der har især været arbejdet med at inddrage kommunens nye klimapolitik i de forskellige undervisningstilbud. Der har i gruppen været afholdt en fælles studietur til Samsø, med besøg på Samsø Energiakademi og de forskellige energiproducerende anlæg på øen. Desuden var der besøg på Samsø Naturskole.

 

CO2030 - Udvikling af undervisningsmaterialer til de ældste skoleklasser, gymnasier og ungdomsuddannelser

I samarbejde med Århus Kommune er der indledt et arbejde med at udvikle et koncept, så viden om lokal CO2-udslip og muligheder for lokal handling, samt kommunens beslutning om CO2030 bliver kendt af skolernes ældste klasser, på gymnasier og ungdomsuddannelser.

 

ARTIKLER AF GRØNNE GUIDER

Buhl, B. 2009: Klima-klima og atter klima. Nicolai 17 (1): 6

Rasmussen, E.S. 2009: Klima på menukortet. Nicolai 17(3): 6

Pagh, S. 2009: Kortlægning og vurdering af kortlægningsmetoder til ræve Vulpes vulpes i

bebyggede områder af Danmark. Flora og Fauna: 115 (2-3): 69-77.

Pagh, S. 2009: Havens vilde rovdyr. Praktisk Økologi 6: 23-25.

Pagh, S. 2009: Små pattedyr i haven. Praktisk Økologi 3: 22-25.

Pagh, S. 2009: Berusende orkideer i Risskov.

http://www.naturhistoriskmuseum.dk/natur/andrehistorier/arkiv/orkideer/ugens.htm

Jensen, F. & Pagh, S. 2009: Til kamp mod dræbersneglene: Bevar deres skjulesteder! Haven 3: 23-25.

Buhl, B 2009, 6 indlæg i løbet af året om aktuelle miljøspørgsmål bragt i Fællesbladet for Beder-Malling-Ajstrup, nogle af artiklerne har tilsvarende været bragt i lokalbladet Solbjerg NU og Mårslet bladet.

 

MEDIEOMTALE AF GRØN GUIDE PROJEKTER

TV:

23. el. 24. marts fortalte Birte Buhl om dræbersnegle i TV2 Østjyllands nyhedsudsendelse.

15. august og d. 6. september. TV Udsendelse "Naturtid" . En times udsendelse i serien Naturtid med Jørgen Skovboe hvor Sussie Pagh fortæller om byens dyr. http://www.dr.dk/DR2/Naturtid/

17. september kl. 12.10. Middagsmagasinet TV-2 Østjylland. Susan Holt fortæller om

tangarrangementet ved d. permanente samme dag. http://www.tv2regionerne.dk/?id=467299&r=7

 

Radio:

26. marts kl. 09:17. Formiddag på P4- eren. Interview med Sussie Pagh om dræbersnegle.

http://www.dr.dk/P4/Formiddag/Udsendelser/2009/03/26091613.htm 308.000 lyttere

3. april i P4 Indslag i morgenradioen om affald og affaldssortering, Grøn Guide på besøg som vejleder hos en familie ca. 30- 60.000 lyttere.

20. april i P4 Indslag i morgenradioen om det affald, som blev indsamlet i weekenden af frivillige, som havnede på forbrændingsanlægget.

5. oktober P4 Østjylland indslag i morgenradioen om fødevarer og CO2. På indkøbstur med Grøn Guide Birte Buhl i et supermarked. Landsdækkende 3-400.000 lyttere heraf ca. 60.000 lyttere på P4. Østjylland.

 

Dagspresse:

25.marts: Dræbersneglens vaner. Århus Onsdag.

6. april: Århus-biolog finder effektiv metode mod dræbersnegle. Lokalavisen.

11. april: Havens dræber titter frem. Århus Stiftstidende

29. august: Dræbersneglens livretter. Århus Stiftstidende.

19. september: Optagelser fra tangarrangementet ved d. permanente på P4.

10. december: Kampen om brødkrummerne. Århus Stiftstidende.

 

HJEMMESIDER MED GRØN GUIDE FORMIDLING

 

Hjemmeside

Webmaster

Antal besøgende

www.fo-aarhus.dk/grønne guider

Lisbet Kristensen

2054

www.dansksnegleforening.dk

Vagn Nielsen

1590

www.hjemmemosteri.dk

Erik Stryh Rasmussen

3952

http://www.naturhistoriskmuseum.dk/projektpindsvin/default.ht

m og

http://www.naturhistoriskmuseum.dk/skoletj/stenbronatur/stenb

ronatur.htm

Tom Lund

2321