Politik vedr. rygning

FO-Aarhus og daghøjskolen Gimle har følgende rygepolitik:

Der må ikke ryges indendørs i nogle af firmaernes lokaler, hverken kontorer, undervisningslokaler, frokostrum, fællesarealer m.v. Dette forbud gælder også elektroniske cigaretter.

Det er tilladt at ryge på udendørs arealer i forbindelse med bygningerne f.eks. på parkeringspladser, men ikke så røgen generer inde i bygningerne.

Lærere skal orientere deres elever om rygepolitikken.

Overtrædelse af forbuddet vil medføre en advarsel og i gentagne tilfælde kan det betyde afskedigelse.

Vedtaget 15. aug. 2007 - og opdateret juli 2016

 

http://arbejdstilsynet.dk/da/nyheder/nyheder/nyheder-2016/nyheder/elektroniske-cigaretter

Nye regler om brug af elektroniske cigaretter

Den 29. juni 2016

En ny lov forbyder brugen af elektroniske cigaretter visse steder og påbyder, at der på alle øvrige arbejdssteder og steder med offentlig adgang skal være en skriftlig politik for brug af elektroniske cigaretter.

Arbejdstilsynet fører tilsyn med, at der ikke bliver dampet på de arbejdspladser, som er omfattet af forbuddene.

Steder hvor det er forbudt at bruge elektroniske cigaretter

Fra den 7. juni 2016 blev det forbudt at bruge elektroniske cigaretter på børneinstitutioner, skoler, kostskoler, efterskoler, gymnasiale ungdomsuddannelser, opholdssteder o.l., hvor der er børn under 18 år. Forbuddet gælder også dagplejer, men kun i det tidsrum hvor der er børn. I de lokaler, som primært er børnenes lege- og opholdsrum, må der dog heller ikke dampes uden for åbningstiden.

På anbringelsessteder for unge under 18 år, som fungerer som bolig for de unge, kan ledelsen tillade, at de unge bruger elektroniske cigaretter udendørs.

På sikrede afdelinger på døgninstitutioner og delvis lukkede døgninstitutioner kan ledelsen tillade, at de unge damper i særlige lokaler, på deres egne værelser eller udendørs.

Det er desuden ikke tilladt at anvende elektroniske cigaretter i offentlige transportmidler og taxaer.

Reglerne gælder for dampning af væske både med og uden nikotin.

Politik om brug af elektroniske cigaretter

På alle øvrige arbejdssteder og steder, hvor offentligheden har adgang, skal der være en skriftlig politik om anvendelse af elektroniske cigaretter. Politikken skal være tilgængelig for brugere, medarbejdere samt besøgende og skal som minimum indeholde oplysning om, hvorvidt man må anvende elektroniske cigaretter på stedet og i givet fald hvor.

Læs mere

Få mere information om elektroniske cigaretter 

Du kan læse loven om elektroniske cigaretter her