Tolkien-udstilling

4-18. maj: Udstilling om Aarhus-mytologien i Tolkiens univers

4-18. maj: Udstilling om Aarhus-mytologien i Tolkiens univers, hvor ny og epokegørende opdagelse blev udfoldet og visualiseret i Aarhus City.

Torsdag 4. maj var der premiere på handels- og familiebegivenheden ”Open by Night i smilets og Tolkiens tegn” – en forårsaften i Smilets By med åbne butikker til kl. 22.00. Eventen var en hyldest til den fysiske butik og bylivet med fokus på byens mangfoldige handelsliv med kulturelle oplevelser for hele familien i byrummet samt ikke mindst en helt særlig billedudstilling på Store Torv om Aarhus-mytologien i Tolkiens univers.

Cityforeningen ønskede med eventen at skabe glæde og overraskelser for enhver - små som store – og det skulle være festligt, folkeligt og fornøjeligt med et smil og et glimt i øjet. De ønskede at fejre livets gratis glæder i byrummet og samtidig hylde den fysiske butik, handelslivet, mangfoldigheden, byrummet og samværet med andre i Smilets By, Aarhus!

Den verdensberømte forfatter J.R.R. Tolkien studerede hele sit liv den jyske folkestamme, der udvandrede fra Østjylland og grundlagde det angelsaksiske England i år 450. Dermed havde Tolkiens forskning også et særligt blik på Aarhus og Østjylland, da han som lingvistisk professor ved Oxford Universitet forsøgte at skabe en engelsk fødselsberetning for det engelske folk. Dette gjorde Tolkien, da han anså det at have en fælles mytologi og en fælles grundfortælling som en nødvendighed for det åndrige og civiliserede menneske. En stærk fælles grundfortælling skaber sammenhold, solidaritet og fællesskab indadtil, mens den skaber en spændende fortælling om et folk udadtil. Dette anså Tolkien som værende meningsgivende for mennesker som flest, og dette løber som en rød tråd gennem hans verdensberømte værker Hobbitten, Ringenes Herre og Silmarillion. Samlet har Tolkien solgt mere end 600 millioner eksemplarer af sine bøger - kun overgået af koranen og biblen.

 

Tolkien og det mytiske Jylland

Med den nyligt udgivne bog af forfatter Casper Clemmensen, “Tolkien og det mytiske Jylland”, dokumenteres Tolkiens forskning i den jyske folkestamme. Tilmed peger den også på at stednavne, sagalitteratur, sagnhelte og mytologi fra Østjylland løber som en rød tråd gennem hans værker. Dette sætter i allerhøjeste grad et stort fokus på vores lokalområde, som Aarhus City Forening ønskede at underbygge med styrkelsen af en samlende aarhusiansk mytologi.

Aarhus City Forening satte fra 2023 et styrket fokus på de fortællinger, der kan samle os som folk, store som små, og arrangerede som afløser for deres tidligere arrangement “Verdensbilleder”

en ny folkefest med fokus på den grundlæggende aarhusianske mytologi gennem fortællinger, der kan samle byen i et stærkt fællesskab. Med arrangementet satte de fokus på bæredygtigheden i at handle lokalt og herigennem understøtte byens handelsliv og bidrage til byens øvrige sammenhængskraft.

 

Udstilling på Store Torv og i byrummet

Aarhus-mytologien startede med åbning af en udstilling på Store Torv i Aarhus torsdag 4. maj 2023, hvor byens samlede handelsliv havde åbent til kl. 22.00. Udstillingen fandt sted på Store Torv i 14 dage herefter og indgik den efterfølgende som delelementer hos medlemmer af Aarhus City Forening.

Indholdet af udstillingen centrerede sig om følgende:

- Delelementer af den aarhusianske mytologi, der tager udgangspunkt i Tolkiens forskning i vores område samt i sagalitteratur fra sagntiden og fra vikingetiden.

- Delelementer om vikingebyen Aros og de fortællinger, der knytter sig dertil.

- Delelementer om Aarhus som søfarts- og handelsby i en ubrudt linje på mere end 1500 år, der medvirker til en samlet fortælling om Aarhus som havneby.

- Delelementer om Aarhus som handelsby og formidling om handel som udgangspunkt for en række goder, herunder vækst, fællesskab, sammenhold og det trygge og gode i det nære, som modvægt til nutidens globale handelsmuligheder.

- Udstillingen indeholdt værker af billedkunstner Esben Hanefeldt Kristensen, der blandt andet har lavet Saxos Danmarkskrønike i samarbejde med Dronning Margrethe. Esben har endvidere skabt otte unikke værker til bogen “Tolkien og det mytiske Jylland”.

- Udstillingen henvendte sig også til skoleklasser, der kunne anvende den i udeskoleundervisningen.

 

Foredrag, koncerter og oplysning

I løbet af de 14 dage, hvor der var fokus på Aarhus-mytologien, arrangerede Aarhus City Forening i samarbejde med en række af byens aktører foredrag og formidling om de emner, som udstillingen centrerede sig om. Der blev afholdt et større foredrag i Aarhus Domkirke, understøttet af en koncertoplevelse med sopran og harpenist Mariann Mikkelsen, samt foredrag på Bispetorvet, på Salling Rooftop, i den Katolske Kirke og på øvrige udvalgte lokationer.

Yderligere aktiviteter omkring Tolkien- og vikingetemaet blev levendegjort på bl.a. Store Torv i samarbejde med blandt andre Den Gamle By, Moesgaard Museum, m.fl. Herunder bl.a. en koncert med sanger og musiker Mariann Mikkelsen i samarbejde med Aarhus Domkirke samt foredrag af forfatter Casper Clemmensen om Tolkien på udvalgte lokationer i midtbyen.

Ligesom Tolkien selv, mener Aarhus City Forening, at en samlet mytologi og grundfortælling er et vigtigt bidrag til vores by og de mennesker, der bor, lever og handler her. Derfor skulle arrangementet ses som et startskud på en længere årrække, hvor de hvert år vil fejre vores unikke by og dens fantastiske kulturhistoriske rigdom gennem al den værdi, der ligger gemt i store sagn, myter og de fortællinger, der knytter sig til hvilken by Aarhus er - og altid har været.

 

4. maj kl. 14.30-16.00: Gratis Byvandring: Rundtur i Aarhus i Tolkiens Aros.

Historiker Casper Clemmensen, forfatter til bogen ”Tolkien og det mytiske Jylland”, inviterede til en spændende byvandring, hvor han fortalte om Tolkiens store kærlighed til vikingernes Aros. Mødested ved trappen foran Dokk1. ”Aarhus er en by, som er fuld af fantastiske historier. Jeg glæder mig til at invitere byens borgere med på byvandring, hvor vi sammen med Tolkien får muligheden for at tænke os tilbage til vikingernes liv i byen, som dengang hed Aros.”

Sådan fortalte historier Casper Clemmensen om sin byvandring. Den gik blandt andet forbi Bispetorvet midt i byen, for her lå der oprindeligt en stor vikingegravplads, som man siden byggede Domkirken ovenpå omkring 1190’erne, understregede Casper Clemmensen. ”Det gav selvfølgelig mening for de kristne at bygge deres store og imponerende kirke lige ovenpå den mest hedenske vikingegravplads. Her lå nemlig et vigtigt alter til Odins ære, og herudover skal vi nok også forestille os, at der på pladsen ligger mange sagnhelte begravet,” forklarede han.

Vikingerne er ikke kendt for det, men de var faktisk meget innovative til at bygge i træ – og det er Aarhus et eksempel på, forklarede Casper Clemmensen. På byvandringen fortalte han om Tolkiens livslange studier i vikingetidens østjyske kultur. Casper fremhævede blandt andet vikingernes berømte, ingeniørmæssige fæstningsteknikker, for i Aarhus byggede de hele deres flådebase som en integreret del af landskabet. Aarhus ligger åbent ved kysten, men fordi man tænkte hele Aarhusbugten ind som et forsvar, var det ikke noget problem. Hvis fjenderne nærmede sig, havde man et kommunikationssystem, hvor vagtposter tændte såkaldte bavnebål langs kysten, og de bål fortalte folk i Aarhus, at der var fjender på vej. Ikke nok med det, så lå byens vikingeflådebase også godt gemt i Brabrand sø, og det betød, at fjender, der sejlede ind mod Aarhus, troede at de sejlede ind til en ubeskyttet by. Når de så var sejlet ind mod byen, kunne de risikere at blive mødt af et overraskelsesangreb både forfra og bagfra.

På turen rundt i Aarhus fortalte Casper Clemmensen desuden om Aarhus-skæbnedag, hvor norske Harald Hårderåde var lige ved at erobre og udslette byen, da han med en stor flåde sejlede hele vejen ind i byen til det sted, hvor Magasin ligger i dag. På turen rundt i Aarhus fik deltagerne mange flere historier fra fortiden og blev klogere på Tolkiens nære forhold til vikingernes Aros.

 

10. maj kl. 19-21.00: Lyden af byens historie under kirkehvælvingen

En aften i åndelighedens og mytologiens tegn, da forfatter Casper Clemmensen, direktør Daniel Astola og musiker Mariann Mikkelsen gav en indføring i Aarhus-mytologiens verden. Sted: Aarhus Domkirke. Hvordan skal vi som mennesker leve i den moderne, digitale verden og samtidig mærke vores rødder? Her blev deltagerne klogere på, hvordan forfatter J.R.R. Tolkien i mange år studerede den jyske historie, som på flere måder inspirerede ham til at skrive succesbogen ”Ringenes Herre”. En aften i Tolkiens ånd, hvor man dykkede ned i hans forfatterskab og hans liv som sprogforsker samt hans forbindelser til Aarhus. I Tolkiens forfatterskab finder man nemlig værdier og budskaber, som vi sagtens kan relatere os til i dag, hvor alting går hurtigere og hurtigere med den digitale udvikling, og hvor vi i stigende grad har brug for at kende vores rødder og historie.