Indledning

Indledning

Følgende overskrifter er hentet fra Århus Kommunes handlingsplaner for voksenundervisning, amatørkultur og beboerhuse. Overskrifterne egner sig fint til at lave en status vedr. erfaringer og ”røde tråde” i de seneste 3 års debat-pulje-aktiviteter hos FO-Århus,

1. Optimal udnyttelse af eksisterende faciliteter

2. Tværgående samarbejde inden for det folkeoplysende arbejde

FO-Århus’ sammenspil med idrætsområdet:

Eksempler:

Vigør (Århus 1900) - 2002

Idrætslandskab (SpaceMakers) -2001

Doping i cykelsporten (Idrætshøjskolen) -2003

Handicapidrættens vilkår (Idrætssamvirket) – 2003

Det forbudte landshold fra Tibet (Svalegangen) – 2003

 

Samarbejde folkeoplysningsforbundene imellem

Bl. a. formidlet via Folkeoplysningssamvirket

Eksempler:

Urban (Brabrand Oplysningsforbund) - 2003

Angstens Ansigter (Musisk Oplysningsforbund) - 2002

Mathias Grip (Liberalt Oplysningsforbund og Musisk Oplysningsforbund) - 2001

Værdispil (Liberalt Oplysningsforbund, Folkeoplysningssamvirket, Galloskolen m.fl.) - 2003

Integrationskonference (Liberalt Oplysningsforbund, FNV) - 2003

 

3. Kvalitetskrav

Mange mener at aftenskolen er lig med peddigrør, strapudemaj og støvede og kolde klasselokaler.

Connie Hedegaard, DR2 - mener at aftenskolen har et midaldrende image og at formen på aftenskolen er håbløs og utidssvarende: et tomt klasselokale på en skole en mørk aften; der er ingen at spørge; der er kedeligt, tyst, tomt. Ingen hygge, men stivhed og forlegenhed blandt deltagerne. Få kender hinanden og nye har svært ved at falde ind.

Eksempler:

Fisk med hjertet – en aften med mad og drikke, politisk debat, smagsprøver og salg - 2003

Café-debat på Café Hack (Højskolesangbogen) – 2002-03

 

4. Fødekæde til kulturen

FO-Århus og kulturen:

Litteratur

- forfatteraften i Magasin – 2002-03

- forfatterarrangement på Hovedbiblioteket 2001-02

- foredrag i sognegårde, foreninger, lokalcentre om og med diverse forfattere – 2001-03

 

Musik og sang

- Højskolesangbogen på Café Hack (Med kendte århusianere) – 2002-03

- Syng dansk (Tobias Trier) - 2002

- Interaktiv dans (HUSET) – 2002

- Højskolesangbogen (Debat med Mathias Grip) - 2001

- Nye salmer – hvorfor det? (Sten Kaalø) - 2002

- Ind i musikken (Peter Bastian) - 2001

 

Alternative teaterformer

- gadeteater: Angstens Ansigter - 2002

- debatteater: Ringen Fri (Om AIDS. På skoler) - 2003

- interaktivt teater: Vi skal jo alle sammen være her (Om flygtninge og indvandrere på arbejdspladser – Mira-teatret) – 2001-02

- undervisningsteater: En nats eventyr (Opgang 2s livsteater) - 2001

- kirkespil: Legenden om de 3 ringe (Åben Himmel)- 2002-03

- debat om fremtidens ballet og danseteater (Gran-teatret) - 2003

- Billedspor (Teater med sindslidende) – 2002-03

- debat om fremtidens teater (Katapult og Entrescenen) - 2003

 

Århus Festuge 2003

- Teater og workshops fra Japan og Taiwan

- Tai Chi i Rådhusparken

- Det forbudte landshold fra Tibet (Svalegangen)

- Legenden om de tre ringe

 

Kulturevents

- Alfa og Omega (Om vigtigheden af bogstaver, ord, samtale, læsning) - 2001

- Lyd/By (Installationskoncert med byens lyde) - 2001

- Humorfestival - 2003

- Kulturnat – 2002-03

 

Film

- Bænken – 2001-02

- Italiensk for begyndere - 2001

- Made in Denmark – 2002-03

- En sang for Martin - 2002

 

 Andre kulturelle emner, som har været genstand for debat ved enkeltstående arrangementer:

- Billedfortælling og billedkomposition - 2002

- De dødes have (om kirkegårde) - 2002

- Farver påvirker mere end du tror - 2002

- Aktuel litteratur 2001-03

- ”Det lykkelige menneske” - 2002

- Hvad er et folk? - 2003

 Gud ske lov for den kedelige gudstjeneste - 2003

 

5. Nye partnerskaber

Efter opfordring fra FO-Århus er mange gået ind i et partnerskab med os omkring debatarrangementer, også i det politiske system og i erhvervslivet. Ud over de her nedenfor nævnte – se oversigten sidst i hæftet.

Eksempler:

I 2001 og 2002 havde FO-Århus mange ”grønne” debatarrangementer, hvilket har resulteret i at kommunen efterfølgende har turdet betro FO-Århus at overtage Grøn Guide ordningen i byen.

Dræbersnegleforsøg - 2002

Bæredygtighed (i Festugen) - 2002

Sanseeventyr i Væksthuset - 2002

Bilerne ud af byen? (Cafedebat) - 2001

Stop Svineriet - 2002

Pindsvineprojekt - 2003

Vandprojekt (Danida) – 2003

 

FO-Århus og erhvervslivet:

Cityforeningen i Århus

- FO-Århus er medlem

- FO-Århus deltager aktivt i møder og leverer aktiviteter og presseomtale til diverse arr.

- FO-Århus har drøftet samarbejde omkring jobskabelse til flygtninge og indvandrere

 

Den lokale handelsstandsforening Guldsmedgadeforeningen

- FO-Århus er medlem

- skolelederen sidder i dennes bestyrelse

- FO-Århus står for udgivelsen af gadens nyhedsbrev

- FO-Århus står for arrangering og koordinering af aktiviteter til Verdensbilleder

 

Samarbejde med Magasin

- støtte til forfatteraften på Kulturnatten – 2002-03

 

Samarbejde med Rene Knudsen

- FO-Århus arrangerer debataftner i f.eks. Centralværkstedet, hvor Rene står for det kulinariske, f.eks. ”Fisk med hjertet” - 2003

 

FVU på virksomheder

- FO-Århus laver virksomhedsforlagt forberedende voksenundervisning på f.eks. Danfos

 

Aftenskolekurser

- FO-Århus samarbejder med Emmerys omkring kurser i chokolade- og dessertfremstilling

- FO-Århus samarbejder med Panduro Hobby omkring kurser (uden for folkeoplysningsloven)

 

6. Satse på mange forskellige tilbud i den samfundsmæssige debat, men med indbyrdes sammenhæng

 

Emner, som FO-Århus har taget op med sin debatpulje:

Byplanlægning

Levende By (debat om Århus op til kommunalvalg) -2001

Kraner/Kultur/Koffein (debat om indretningen af Århus’ havneområder) - 2002

Lyd/By (Hvad kan vi bruge byens lyde til?) - 2001

Idrætslandskab (debat om Århus’ nye Idrætspark) - 2001

Borgerinddragelse

Værdispil (gøre kommunens værdier synlige for borgerne) - 2003

Havnen på spil (debat om indretningen af Århus’ havneområder) – 2002-03

Multihal (debat om kvarterløft m.m. i Urbanprojektet) - 2003

 

Sociale forhold

Bænken (film og debat for kommunens socialarbejdere) – 2001-02

Alfa og omega (om læsefærdigheder og demokrati) - 2001

Gentagelseskriminalitet (foredrag og debat) – 2003

Diakoni (foredrag og debat) – 2002

Det åndelige og det sociale (foredrag og debat) - 2003

 

Integration

Gør det mere ondt på arabisk? (om indvandreres forhold til sygdomme) - 2002

Hvor regnbuen ender (debatteater) - 2002

Legenden om de tre ringe (kirkespil) – 2002-03

Made in Denmark (debatfilm lavet af en indvandrer) – 2002-03

Måske Moske (hvad vil folk sige til en traditionel moske i bybilledet?) - 2001

De fremmede som en ressource (foredrag og debat) – 2003

Integrationsseminar – 2003

Multihal i Gellerup – 2003

 

Internationalt

Hungermarch - 2002

Århus imod terrorisme (fakkeltog) - 2001

Teater ReActor 2: Beretninger fra Balkan – 2002

Der har fra de lokale politikere været meget stor interesse for vores debatarrangementer, og det har resulteret i at de nu ofte selv henvender sig og spørger om vi kan bidrage til mere borgerinddragelse på konkrete områder.

Eksempler:

Havnen på spil – 2002-03

Urban - 2003

Værdispil – 2003

Fremtidsambassadører - 2003

 

7. Samarbejde med Beboerhuse

I 2003 gav FO-Århus en underskudsgaranti til de grønne guider i Århus via sin debatpulje. De grønne guider i Århus samarbejder i meget høj grad med beboerhuse i midtbyen, blandt andet er der etableret en grøn oase i tilknytning til Beboernes Hus i Sølystgade.

 

8. Være opmærksom på nye grupperinger/målgrupper

Unge

Man siger ofte at det er svært at få fat i de unge i folkeoplysningsregi, men vores eksempler nedenfor beviser det modsatte. Mange initiativtagere er kommet ude fra med egne ildsjæle/frivillige, der har taget ejerskab vedr. de enkelte projekter og skabt en projektidentitet omkring aktiviteterne. Dette sammen med nye arrangementsformer har skaffet nye målgrupper til folkeoplysningen.

Eksempler:

Made in Denmark (film om og af indvandrere, der blev vist og debatteret på skoler og i klubber) – 2002-03

Angstens Ansigter (gadeteater med over 100 unge medvirkende) - 2002

Generation Fucked Up (debat på Universitetet om unges livsstil) - 2002

Kammertjener for børnene (forældrearrangement på skole) - 2001

Økologisk byggeri (Landsforeningen Økosamfund) - 2002

Pasning og adfærd af små dyr (Dansk Dyreværnsforening) - 2002

Multihal – Urbanprojekt i Gellerup - 2003

EU-østudvidelsen – 2003

Unge og alkohol (foredrag og debat) – 2002

 

Tidens tendens:

- unge er zappere

- unge er forbrugere

- unge er individualister – identitet og socialt tilhørsforhold er ikke længere givet

- unge finder sammen i interessefællesskaber med andre unge

- unge er intense og helhjertede i deres engagementer

- unge ønsker mulighed for ansvar og støtte/vejledning til de unge ledere

- unge har høje forventninger til foreninger og trænere

- unge ønsker fokus på muligheder for dem selv og holdet

Desuden er der i 2003 i Århus kommune sat focus på seniorer og på handicap. Inden for disse to områder har FO-Århus støttet følgende arrangementer fra sin debatpulje:

Handicappede:

- Teater og debat med projekt Billedspor (deltagerne er personer med psykiske lidelser) – 2002-03

- Foredrag med Torben Brandi, Flemming Knudsen og Karl Vilhelm Nielsen om handicapidrættens vilkår i Århus. Arrangeret i samarbejde med Idrætsamvirket - 2003

- Foredrag  med Brigitta Brunes om nyt syn på sclerose. Arrangeret i samarbejde med Scleroseforeningen - 2003

- Alternativ handicaprock med Genetic Outlaws – 2001

Opgang 2s forestillinger – 2002-03

 

Seniorer:

- Fremtidsambassadører på seniorområdet i samarbejde med Mag. 3. afd. - 2003

- Foredrag på lokalcentre med Flemming Knudsen og Niels Erik Eskildsen med udvalgte sange fra Højskolesangbogen garneret med politiske budskaber – 2003

Modne madammer og seje sild (foredrag og debat) – 2003

Alders trøst (foredrag og debat) – 2001

 

(Der kan læses nærmere om arrangementerne i 2003 i nærværende rapport. Der er tidligere udgivet rapporter for henholdsvis 2001 og 2002).