CSM-møderække

CSM-midtnord -Foredragsrække

 

Efter-synlighedsdags-møder i Aarhus

En række møder om emner relateret til seksuelle overgreb:

Vi tilbyder bl.a. støttende samtaler, individuelle eller gruppebaserede samtaler v/ autoriseret psykolog, forløb i vores socialøkonomiske virksomhed ”Liva Creation” og diverse arrangementer drevet af vores frivillige.  

 

Torsdag den 15. april kl. 16-18: Oplæg ved Marianne Gutte, psykoterapeut & klinisk sexolog om emnet: ”Erfaringer fra gruppebehandling med mennesker med senfølger”, Center for Behandling af Seksuelle Traumer

Sted: FO-byen, Frederiksgade 78B, Stiften Loungen.

 

Tirsdag 11. maj kl. 16-18: Oplæg ved Reden om ”Reden UngAarhus”. Grænser og gråzoner blandt unge”.

Oplæg om arbejdet med unge mennesker med grænseoverskridende adfærd eller med prostitutionslignende adfærd. Der tages udgangspunkt i, at det er helt normalt for unge at eksperimentere med kærlighed, sex og grænser. Nogle unge kommer rigtig galt afsted og kan have svært ved at komme ud af en seksuel gråzone, hvis de gentagende gange har fået overskredet deres grænser. Det er naturligt for unge at udforske og opdage sin egen seksualitet. Men det er ikke altid lige let at mærke egne grænser og holde fast ved dem. For nogle unge kan det være en ekstra stor udfordring. Som oftest vil den unge ikke selv beskrive sin adfærd som gråzoneprostitution, og vi vil derfor belyse hvordan man kan spotte unge som eksperimentere med bytte/salg af seksuelle ydelser og tage en den svære samtale med de unge. 

I oplægget kan man få mere viden om:

• RedenUng Aarhus’ indsats og arbejde

• Prostitutionsarenaer i Aarhus

• Gråzoneprostitution

• Sugardating

• Karakteristika og motivationsgrunde for unge som bytter og sælger seksuelle ydelser

• Hvordan man spotter unge med prostitutionslignende adfærd

• Hvordan kan man starte den svære samtale med de ung

Sted: FO-byen, Frederiksgade 78B, Stiften Loungen.

 

Arrangører af foredragsrækken: Netværket bag Synlighedsdagen i Aarhus: LivaRehab, Joan søstrene, CSM-Midt-Nord, Midtjysk Spor, Reden, Kvisten. Medarrangør: FO-Aarhus.