CSM-møderække

CSM-midtnord -Foredragsrække

Efter-synlighedsdags-møder i Aarhus. En række møder om emner relateret til seksuelle overgreb.

15. april kl. 16-18: Oplæg ved Marianne Gutte, psykoterapeut & klinisk sexolog om emnet: ”Erfaringer fra gruppebehandling med mennesker med senfølger”, Center for Behandling af Seksuelle Traumer. Sted: FO-byen, Frederiksgade 78B, Stiften Loungen.

 

11. maj kl. 16-18: Oplæg ved Reden om ”Reden UngAarhus”. Grænser og gråzoner blandt unge”. Oplæg om arbejdet med unge mennesker med grænseoverskridende adfærd eller med prostitutionslignende adfærd. Med udgangspunkt i, at det er helt normalt for unge at eksperimentere med kærlighed, sex og grænser. Nogle unge kommer rigtig galt afsted og kan have svært ved at komme ud af en seksuel gråzone, hvis de gentagende gange har fået overskredet deres grænser. Det er naturligt for unge at udforske og opdage deres egen seksualitet. Men det er ikke altid lige let at mærke egne grænser og holde fast ved dem. For nogle unge kan det være en ekstra stor udfordring. Som oftest vil den unge ikke selv beskrive sin adfærd som gråzoneprostitution, og derfor blev det belyst hvordan man kan spotte unge som eksperimenterer med bytte/salg af seksuelle ydelser og tage en den svære samtale med de unge. 

I oplægget fik man mere viden om RedenUng Aarhus’ indsats og arbejde, Prostitutionsarenaer i Aarhus, Gråzoneprostitution, Sugardating, Karakteristika og motivationsgrunde for unge, som bytter og sælger seksuelle ydelser, Hvordan man spotter unge med prostitutionslignende adfærd,  Hvordan man kan starte den svære samtale med de ung.

Sted: FO-byen, Frederiksgade 78B, Stiften Loungen.

 

21. juni kl. 16.-18: Betydningen af tilknytning. Hvad betyder det, at vi har nær kontakt og bliver mødt og favnet som helt små for vor senere personlighed og styrke i livet? V/Bettina Dûrr Barker psykolog ved CSM: Center for seksuelt misbrugte.

Når voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb som børn, søger hjælp og behandling, er temaer som mistillid og problemer med nærhed og afstand oftest i spil; aftryk af de traumatiske erfaringer med andre som kilde til uforståelige, smertefulde og skræmmende oplevelser. Senfølger af seksuelle overgreb i barndommen afspejler og afspejles ofte i vanskeligheder med tilknytning og derfor dykkede oplægget ned i betydningen af tilknytning i udviklingen af senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. Og hvad betyder det for dét at iværksætte hjælp – hvad end det er behandling eller støtte – til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb?

Sted: Stiften Loungen, Frederiksgade 78B, Aarhus C.

 

26. aug. kl. 16-18: Oplæg om "Fællesskabets betydning for heling af senfølger" ved Randimaya Løkkehjærte, psykoterapeut & coach. Indholdet var en blanding af foredrag med faglige og personlige tilgange og workshop. Arrangementet blev afholdt af "Netværket bag Synlighedsdagen i Aarhus" i dette tilfælde foreningen Spor i Aarhus og var en klar succes i form af positive tilkendegivelser fra deltagerne.

Sted: FO byen, Frederiksgade 78B, Stiften Lounge tv. i gården.

 

30. sept. kl. 16-18: Hvilken betydning har relationer for dannelsen af vores selvbillede ved seksuelle overgreb? v/Lisbeth Wium og Ulla, Joansøstrene i Aarhus. Børn og unge der udsættes for seksuelle overgreb risikerer at få livslange skader. Hvilken indflydelse kan relationer have og hvor vigtigt er det at arbejde med skam og skyldfølelser, som følger med det seksuelle overgreb og som kan have en varig påvirkning på personens selvbillede?

Sted: FO byen, Frederiksgade 78B, Stiften Lounge tv. i gården.

 

18. nov. kl. 16-18: Støtte/terapi til mennesker/Sexsalg - oplæg om ”Nogle af de forskellige former for prostitution, der findes og hvilke risici der kan være forbundet hermed samt et indblik i hvilke senfølger man efterfølgende kan gå og tumle med. Oplægget blev rundet af med en introduktion til tilbuddet ”FORandring”.  Arr.: FORandring, som er et samarbejde mellem Aarhus kommune, RedenUng, Kvisten, Joan-søstrene og LivaRehab.

Sted: FO byen, Frederiksgade 78B, Stiften Lounge tv. i gården.

Arrangører af foredragsrækken: Netværket bag Synlighedsdagen i Aarhus: LivaRehab, Joan søstrene, CSM-Midt-Nord, Midtjysk Spor, Reden, Kvisten. Medarrangør: FO-Aarhus.