Andre udgivelser

Grundtvig og grundtvigianismen i nyt lys
Hovedtanker og udviklinglinier fra de senere års grundtvigforskning.
Red. Christian Thodberg og Anders Pontoppidan Thyssen.
ANIS, 1983 

 
Kvalifikationer og Folkeoplysning
En antologi redigeret af Søren Dupont.
Foreningen af Daghøjskoler, 1995 
 
 
Udvikling af personlige kvalifikationer i uddannelsessystemet
Undervisningsministeriet, 1996


Kvalitet. Udbytte. Kompetence
Dialog om voksnes læring.
Red. Karen Brygmann m.fl.
Udviklingscentret for Folkeoplysning. 1998 

 
Den foranderlige højskole
Kompetenceudvikling i en ny tid.
Red. Søren Ehlers.
Foreningen af Daghøjskoler. 1997 

 
Kampen om lyset
Dansk voksenoplysning gennem 500 år.
Af Ove Korsgaard.
Gyldendal. 1997 

 
Göteborg Notatet
- Folkeoplysningens digitale udfordring
Steffen Hartje, Søren K. Mortensen
Udgivet, med støtte fra Dansk Folkeolysnings Samråd, af Fritid & Samfunds Forlag. 1997 

 
Aktivering, revalidering og folkeoplysning
Red. Peter Rhode, SUM-Århus.
Udgivet af SIKON, Socialstyrelsen København. 1990 

 
Forsøgsprojekt Solbærholdet
Værksstedsproces på tværs - et integreret socialpædagogisk projekt med metadonstøtte
Af Judith Bach, Grete Dynnes Hansen, Vivian Hansen, Mads Peter Holm, Susanne Holm, Ivan Mark og Doreen Beck Petersen.
Alkohol - og Narkotikarådets skriftserie nr. 19 

 
Historien om en succes
Et kulturformidlingsprojekt for udlændinge
Af Torben Dreier, Lis K. Hansen, Anne-Birte Kylling, Jean-Pierre Morel, Henrik gram Nielsen
Redigeret og udgivet af Styregruppe for projekt Udsyn & Indblik. 1994 

 
Eksempelsamling
Utraditionelle uddannelses- og beskæftigelsesprojekter for indvandrere og flygtninge
Af Sanne Ipsen, Sharin Laghaei
Udarbejdet for Arbejdsmarkedsstyrelsen af CASA. 1996 

 
Medlems- og deltagerindflydelse i folkeoplysningen
Af Steffen Hartje, Lene Holm.
Udgivet af Fritid & Samfund Forlag. 1996 

 
Aftenskolen i kulturpolitikken
Den digitale udfordring. Göteborgnotatet 2
Af Steffen Hartje, Lene Holm
Udgivet af Fritid & Samfund Forlag. 1999 

 
Diverse ikke-publicerede rapporter, studieopgaver, undersøgelser og analyser om FO-Aarhus.