Grønne foreninger

GRØNNE FORENINGER

 

Kræmmerforening i Århus Vest

Grøn Guide Århus Nord fungerer som tovholder for foreningen ”Kræmmerforening i Århus Vest”. Foreningens formål er at støtte genbrugsinitiativer og netværk i det vestlige Århus. Foreningen er en udløber af Urbanprojektet ”Mosaik”. Kræmmerforeningen havde ved udgangen af 2008 127 medlemmer. I 2008 har foreningen afholdt 7 bagagerumsmarkeder med 20-25 stadeholdere pr. marked. Markederne afholdes hos idrætsforeningen IHF, Hasle, om sommeren udendørs på parkeringspladsen og i vinterhalvåret indendørs i IHF´s lokaler. Bagagerumsmarkederne skal stimulere til øget genanvendelse samt være en tværgående social aktivitet i Urbanområdet. Besøgstallet til markederne har været meget svingende og skønnes dels at være afhængigt af god presseomtale op til markederne og dels, om der afholdes konkurrerende markeder. I forbindelse med nogle af markederne har der været Grøn Guide-aktiviteter med kompost, dræbersnegle og mosterier. En af fodboldtrænerne i IHF har hentet inspiration af markedsformen til en lignende aktivitet i hans fodboldskole i Bagdad.  

              

Snegleforening

DanskSnegleforening, som blev stiftet i 2005 på initiativ af de grønne guider, har nu med hjælp fra frivillig arbejdskraft fået en hjemmeside www.dansksnegleforening.dk. Siden blev oprettet i april og har haft ca. 4000 besøgende. Hjemmesiden indeholder miljøvenlige råd om sneglebekæmpelse, snegles biologi og undersøgelser af snegle. Snegleforeningens hjemmeside ligger på 8. pladsen på listen over de mest besøgte hjemmesider på chart.dk. 

De mange besøg betyder, at hjemmesiden kan hente reklamekroner til foreningen, midler som bruges til foredrag om snegle og opretholdelse af hjemmesiden. De grønne guider har stået for al tekst på siden og assisteret med opsætningen.

Dansk snegleforening er netbaseret og havde ved årets udgang 183 medlemmer. Der er afholdt 4 bestyrelsesmøder og 2 medlemsmøder (generalforsamling om foråret + medlemsmøde om efteråret). I år blev medlemsmødet holdt 6. November, hvor agronom Mie Himmelstrup fra det Biovidenskabelige fakultet, Københavns Universitet, fortalte om sine forsøg med ”Kuldefølsomhed hos æg og unge dræbersnegle”. 25 mødte op til medlemsmødet, og mange havde medbragt snegle fra haven til bestemmelse. Foreningen sender 4-5 nyhedsbreve ud om året. Nyhedsbrevene oplyser om foreningens arbejde, foredrag, nye bøger og ny viden om dræbersnegle.

 

Projektstyring og foreningsaktiviteter

Grøn Støtteforening i Vejlby-Risskov fungerer som styregruppe for Grøn Guide Århus Nord, og de 8 fællesråd i Århus Nord har mulighed for at deltage i foreningens møder. Der er afholdt 4 møder i 2008, udgivet 1 nyhedsbrev og arrangeret en ekskursion til miljøvenligt byggeri i Knebel. Grøn Guide Århus Syd er på samme måde en forening med en styregruppe, som samarbejder med Grøn Guide om ideer og projekter. Fem fællesråd i Århus Syd er medlem af foreningen, og der er i 2008 afholdt 4 møder. Desuden samarbejdes med Miljøgruppen i Mårslet, hvor der har været holdt 2-3 møder og løbende hjulpet med ideer og artikler om miljø til deres aktiviteter. Grøn Guide Århus Syd har også deltaget i en arbejdsgruppe om Lysengkilen i samarbejde med Holme, Højbjerg og Skåde Fællesråd, der har været afholdt 2 møder og planlagt aktivitet om fuglekassedag for børn i boligforeningerne op til Lysengkilen.