Poverty Walk

Poverty Walk

Man kunne opleve oversete afkroge af Aarhus, da gadens folk viste deres Aarhus frem for lokale og turister. Den traditionelle byvandring blev vendt på hovedet og anskuet fra et alternativt perspektiv - den hjemløses.

Man kom ind bag sin bys pæne facader, hvor det grønne græs er erstattet af grønne flasker og hvor en flyttekasse bruges til at bo i. Hjemløse tog ordet og gav folk en guidet tur. PovertyWalk var en mulighed for at se Aarhus´ skyggesider og gav et indblik i misbrugsmiljøet på gaden.

Gadens eksperter, som selv har misbrug og hjemløshed inde under huden, ønskede med Povertywalk at gøre op med fordomme og uvidenhed om socialt udsatte i Velfærdsdanmark, og indvi folk i en verden, der ikke ofte får taletid, men som i høj grad er værd og vigtig at høre på.

Poverty Walks gav ordet til stemmer, der normal overhøres, når stemmerne beretter fra et liv på kanten. Guiderne havde hver deres særlige historier fra en forskelligartet hjemløs- og/eller misbrugertilværelse.

Gadeeksperterne Søren Tækker Jepsen, Lennart Boesgaard og Martin Macevoey ønskede at gøre op med fordomme og uvidenhed om socialt udsatte i dagens velfærdsdanmark, da de guidede interesserede deltagere rundt på en anderledes byvandring i Aarhus. Samtidig gav de blandt andet svar på: Hvad er den kommunale nålepark? Hvor kan hjemløse få en seng og et bad? Kan man mødes med sine venner, når man ikke har noget sted at bo? Hvad gør man, når man bliver syg?

En PovertyWalk i Aarhus startede ved Værestedet Jægergårdsgade 107, 8000 Aarhus C (Et dagtilbud for udsatte i Aarhus) og endte på Lilletorv. Undervejs gik man blandt andet forbi Reden (KFUKs tilbud til kvinder), Nåleparken (Et fristed for narkomaner), Koefods Skole, Kirkens Korshær, Klostertorv (tidligere samlingssted for udsatte) og Mølleparken (nuværende samlingssted for udsatte.).

Ideen med Poverty Walks var at undervise og træne motiverede hjemløse til at fungere som engagerede byvandringsguider, der invitererede medborgere og turister/besøgende på vandringer i de hjemløses univers. Undervejs på turen præsenteredes de deltagende for guidernes erfaringer med livet på gaden, fattigdomslokaliteter, historiske seværdigheder og oversete aarhusianske afkroge.

Poverty Walks vil også fremover være med til at lancere Aarhus som en mangfoldig by. Ønsket er at skabe en platform, hvor forskellige borgere kan mødes og få styrket den gensidige respekt, forståelse og indsigt i forskellige livsforhold.

Desuden vil Poverty Walks for de hjemløse være et eksempel på empowerment, hvor de udsatte selv kommer på banen og via hvervet som byvandringsguide tilbyder majoritetssamfundet noget interessant fremfor oplevelsen af forkastelse. Engagementet kan være med til at skabe bedre rammer for en ellers udfordrende tilværelse.

Se i øvrigt indslag i TV2 Østjylland den 25. juli: http://www.tv2oj.dk/arkiv/2011/7/25?video_id=20992&autoplay=1