Kulturhovedstad 2017

Kulturhovedstad 2017

VARTEGN

Vartegn er et projekt igangsat af VIA University College, hvor der bliver skabt kæmpe figurer i papmaché til brug under Kulturhovedstadsprojektet i 2017. Italienske kunstnere, undervisere og studerende fra VIA og forskellige grupper af udsatte borgere arbejder i Vartegn sammen om at bruge kunsten til at sætte fokus på udsathed. Dette med fokus på at give udsatte borgere en stemme i samfundet. Projektet startede i 2014 med en workshop i Viborg og har finale i sommeren 2017. Vartegn består af flere workshops.

I aug.-sept. 2016 deltog VIA studerende fra både pædagog-, lærer-, design- og ingeniøruddannelserne i en workshop sammen med undervisere fra VIA og det italienske kunstnerkollektiv Gilbert Lebriege. Sammen byggede de kæmpe figurer. De er derefter pakket ned indtil sommeren 2017, hvor de skal indgå i finalen. I projektet bliver der lagt vægt på at finde og bruge menneskelige ressourcer i stedet for at fokusere på svagheder. Vartegn opbygger styrke gennem dialog, optog, musik og performances.

Vartegn er et af de strategiske projekter i Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017.

 

Artikel fra via2017.via.dk:

Torsdag d. 22. september tog studerende, psykisk sårbare og italienske kunstnere første skridt på rejsen mod Kulturby 2017, hvor de indviede kæmpemonumentet Vartegn på VIAs Campus Aarhus C i Ceresbyen.  Vartegn er en 8,5 meter høj figur, der giver plads til og sætter fokus på psykisk sårbare mennesker. I fem uger har mere end 80 personer bygget, malet, skruet og loddet midt i VIAs Campus Aarhus C. Her har de bygget den 8,5 meter kæmpefigur af papmaché. Med øjenvipper lavet af hår fra en kost, hår lavet af tapet og ryggen beklædt med kæmpe vinger.

Igennem hele kroppen går en masse snore på kryds og tværs.12 personer skal optræde sammen med figuren og trække i snorene, så de kan styre dukkens bevægelser. Blinke med de flotte øjenvipper, vinke med hånden, vrikke med enden. I det hele taget - give liv til den kæmpe store figur.

 

Vartegn for de udsatte

”De tolv personer, der trækker i trådene, kan på den ene side ses som alle de kontrolinstanser, udsatte og psykisk sårbare mennesker konfronteres med. Og på den anden side kan vi se dem som den omsorg, der også er i behandlersystemet,” siger Ole Bjørn, lektor, VIA.Pædagoguddannelsen. Sammen med Klaus Rubin, lektor, VIA Pædagoguddannelsen, står han bag Vartegn. Sammen har de to har i flere år arbejdet med socialpædagogik kombineret med kunst og kultur.  ”Vartegn er et kunst- og kulturprojekt, hvor vi sætter fokus på psykisk sårbare. Vores studerende arbejder sammen med forskellige grupper af udsatte borgere om at skabe et kæmpe vartegn for udsathed. Det handler om at give plads til og synliggøre psykisk sårbare og mennesker, der lever på kanten af samfundet. Give dem en stemme i samfundet – også i kulturbyen,” siger Klaus Rubin.

 

Samarbejde på tværs af faggrupper

Det er undervisere og studerende fra VIA, elever fra Aarhus Tech, borgere fra aktivitetscenteret Kragelund, teatergruppen Timp og fem professionelle, italienske kunstnere, der sammen bygger og skaber omgivelserne til den 8,5 meter høje figur. Der er både studerende fra pædagog-, lærer-, design-, ingeniør- og ergoterapeutuddannelserne i VIA. Alle spiller ind med deres forskellige faglige kompetencer.

”De studerende fra ingeniøruddannelsen er med til at bygge konstruktionerne, der får figuren til at bevæge sig. Fra designuddannelsen syr de klæder og bygger vinger til figuren, mens de to ergoterapeut- sammen med pædagog- og lærerstuderende, laver papmaché, maler, limer, skruer, lodder og tænker i pædagogiske sammenhænge. Hvordan de som professionelle kan inddrage forskellige brugergrupper i et kunst- og kulturarbejde,” siger Klaus Rubin.

Ole Bjørn Rasmussen uddyber og fortæller, at samarbejdet med de italienske kunstnere er yderst givtigt for alle parter.

”De studerende og de psykisk sårbare lærer en masse om kunstneriske teknikker af italienerne, mens de italienske kunstnere bestemt også lærer af de studerende, der kommer med nye og anderledes input til de kunstneriske værker,” siger Ole Bjørn Rasmussen. Han understreger, at samarbejdet med de italienske kunstnere er yderst givtigt for begge parter.

 

På vej mod kulturby 2017

Vartegn er en del af et stort kulturprojekt, der kulminerer i sommeren 2017 i Aarhus og i Holstebro. Til den tid skal kæmpefiguren stå på en scene omkranset af 12 store kasser lavet af metal. I hver kasse har forskellige grupper lavet et kunstnerisk udtryk for udsathed. Det er ikke alle kasser, der bliver færdige i 2016. Fx vælger deltagerne fra Husforbi at arbejde med deres kasse henover vinteren, for at få det helt rigtige udtryk frem inden den store udstilling i juni 2017.

Livet i kasserne foregår også i et samarbejde med teatergruppen Timp, der hører til under aktivitetscenteret Kragelund. Her arbejder deltagerne med at levendegøre scenen og skabe forskellige lydbilleder, der supplerer udtrykket. Indholdet i kasserne understreger symbolikken.

I en af kasserne er en drejescene. Midt på den sidder en person omkranset af flere personer, der stirrer ned på vedkommende. En kommentar til de mange berøringsflader socialt udsatte borgere oplever i deres møde med verden.

I en anden kasse hænger et ur og en masse papirer flyver rundt imellem hinanden. Socialrådgiverens mareridt. I en tredje kasse sidder en person. Kassen har en brevsprække og rundt på kassens ydersider hænger en masse formularer. Så kan publikum putte formularerne ind igennem brevkassen og i løbet af udstillingsperioden bliver kassen måske fyldt helt op med formularer.

Lokummet brænder er en fjerde kasse, hvor de studerende har bygget et brændende lokum. En femte kasse hedder menneskepresseren. Inde i den ligger et menneske og ovenpå kassen står en person, der stille og roligt presser kassens loft længere og længere ned mod personen i kassen.

Deltagerne fra Hus forbi er også i gang med skabe en kæmpeavis i kassen, hvor publikum kan læse en livshistorie.

 

I 2017 kan figuren opleves 19.-22. juni ved VIA University College i Aarhus og den 14.-15. aug. ved VIA University i Holstebro.