Ferie: Ny ferielov - Nyansattes ferie

Nye på arbejdsmarkedet

Eftersom al ferie, der optjenes fra 1. september 2019 til 31. august 2020 indefryses, indebærer reglerne i overgangsordningen, at nye og tilbagevendte medarbejdere, der kommer ind på arbejdsmarkedet kort før 1. september 2019, kan risikere alene at optjene feriemidler til indefrysning, samtidig med at de ikke når at optjene megen ferie til afholdelse i 2020.

For at tilgodese denne gruppe af medarbejdere, kan nye og tilbagevendte på arbejdsmarkedet afholde op til 8,3 fondsferiedage for de hensatte midler i perioden 1. maj til 30. september 2020. Disse fondsferiedage fratrækkes det hensatte ferietilgodehavende. Medarbejderne skal søge om fondsferiedage hos Fonden og dokumentere, at de har afholdt ferien. Det kan eksempelvis dokumenteres ved fremvisning af en lønseddel. Ferien skal således afholdes, før der kan ske udbetaling.

Betingelserne for at kunne afholde fondsferiedage er:

  • at medarbejderen har optjent feriedage i perioden fra den 1. september 2019 til 31. december 2019.
  • at medarbejderen har optjent mindre end 8,3 feriedage i perioden fra den 1. januar 2019 til 31. august 2019 til afholdelse i perioden 1. maj til 31. august 2020.

Det betyder, at de pågældende medarbejdere samlet set kan afholde op til 8,3 fondsferiedage og op til 8,3 almindeligt optjente feriedage, som kan komme til udbetaling i perioden 1. maj til 31. august 2020.

Medarbejdere, der ansættes efter den 1. januar 2020, har ikke ret til at afholde fondsferiedage for hensatte midler. Den ferie, de optjener i perioden fra 1. januar 2020 til 31. august 2020, hensættes til Fonden. De kan herefter holde samtidighedsferie fra 1. september 2020.

Afholdelse og varsling af fondsferiedage vil følge den gældende ferielovs regler.

 

Overgangsperioden: Fondsferiefridage

- For nye og tilbagevendende på arbejdsmarkedet i overgangsfasen

- I overgangsordningen gives der mulighed for at nye (og tilbagevendende) medarbejdere på arbejdsmarkedet kan holde op til 8,3 fondsferiedage for "indefrosne midler".

- Betingelser: kun gældende for lønmodtagere, som optjener feriedage i perioden fra sept. 2019 til 31. dec. 2019 og har optjent mindre end 8,3 feriedage (eller ingen feriedage) til afholdelse i perioden 1. maj til 30. sept. 2020

- Det kræver at medarbejderen har søgt dem

 

I overgangsfasen gives der mulighed for at nyansatte og tilbagevendte medarbejdere kan holde op til 8,3 fondsferiedage i sommeren 2020 for deres ”indefrosne midler” i den nye Feriefond.

Det gælder kun lønmodtagere, der optjener feriepenge i perioden fra 1. sept. til 31. dec. 2019 og har optjent mindre end 8,3 feriedage (eller ingen feriedage) til afholdelse i perioden 1. maj-30. sept. 2020.

Medarbejderen skal selv søge om pengene hos Feriefonden.

Eksempel 1:

Ansættelsesdato: 1. jan. 2019.

Optjent 16,64 feriedage fra 1. jan. 2019 til 31. aug. 2019 (noget kan aftales overført)

Disse 16,64 feriedage afholdes fra 1. maj til 31. aug. 2020.

5 ferieuger optjent fra 1. sept. 2019 til 31. aug. 2020 hensættes i Feriefonden.

Fra 1. sept. 2020 afholdes samtidighedsferie.

 

Eksempel 2:

Ansættelsesdato: 1. juni 2019:

Optjent 6,24 feriedage fra 1. juni til 31. aug. 2019.

Disse 6,24 feriedage afholdes fra 1. maj til 31. aug. 2020 (noget kan aftales overført)

5 ferieuger optjent fra 1. sept. 2019 til 31. aug. 2020 hensættes i Feriefonden. Med mulighed for fra 1. maj 2020 at afholde 8,32 fondsferiedage optjent i perioden 1. sept.-31. dec. 2019 ud over de 6,24 dage.

Fra 1. sept. 2020 afholdes samtidighedsferie.

 

Eksempel 3:

Ansættelsesdato: 1. aug. 2019

Optjent 2,08 feriedage fra 1.-31. aug. 2019.

Disse 2,08 feriedage afholdes fra 1. maj til 31. aug. 2020 (noget kan aftales overført)

5 ferieuger optjent fra 1. sept. 2019 til 31. aug. 2020 hensættes i Feriefonden. Med mulighed for fra 1. maj 2020 at afholde 8,32 fondsferiedage optjent i perioden 1. sept. -31.dec. 2019 ud over de 2,08 dage.

Fra 1. sept. 2020 afholdes samtidighedsferie.

 

Eksempel 4:

Ansættelsesdato: 1. sept. 2019

5 ferieuger optjent fra 1. sept. 2019 til 31. aug. 2020 hensættes i Feriefonden. Med mulighed for fra 1. maj 2020 at afholde 8,32 fondsferiedage optjent i perioden 1. sept.-31. dec. 2019 ud over de 6,24 dage.

Fra 1. sept. 2020 afholdes samtidighedsferie.

 

Eksempel 5:

Ansættelsesdato: 1. jan. 2020

16,64 feriedage optjent i perioden 1. jan.-31. aug. 2020 hensættes i Feriefonden.

Fra 1. sept. 2020 afholdes samtidighedsferie.