Demokrati og Kvindestemmeret

Demokrati og kvindestemmeret

Debatforestilling på Gellerupscenen: Dagmar - skal kvinder beSTEMME?

 

Kvindemuseet og Gellerupscenen lavede sammen en forestilling om demokrati og kvidestemmeret opført som indslag i Århus Festuge i 100-året for loven om kvinders lokale stemmeret. Rammerne var det gamle rådhus. Her sad det første byråd, hvor kvinder blev valgt ind i. Her ’bor’ Kvindemuseet i dag. Det betød, at Gellerupscenen kunne opføre stykket ’on location’ på Kvindemuseet.

Stykket fortalte om hvordan kvinder måtte kæmpe for at få stemmeret. Det var ingen selvfølge. Der skulle overtalelse og overvindelse til. Ikke mindst blandt kvinderne selv. Stykket fortalte om, hvordan kvinder fortsat skal kæmpe. Stykket rejste spørgsmålet om barrierer for ligelig repræsentation her 100 år efter indførelse af stemmeret og valgbarhed.

 

Kirsten Thonsgaard skriver om stykket:

"Med valgloven af 20.april 1908 blev den privilegerede valgret ophævet. Det betød kommunal stemmeret til befolkningsgrupper, som hidtil havde været holdt udenfor, herunder kvinderne. Kvindernes stemmeret var en fjer i hatten for kvindebevægelsen, men givetvis også noget, som fik mange mænd til at ryste i bukserne ved tanken om, hvilken ladeport, man nu havde åbnet. Vilde horder af fruentimmere ville strømme ind og forvandle landets agtværdige by- og sogneråd til kaglende hønsegårde!

Så galt gik det ikke. Desværre. Ved valget 12. marts 1909 blev der på landsplan valgt 9.682 mænd – og 127 kvinder. To af dem blev valgt i Århus, og det er dem, stykket handler om. Dagmar Petersen, valgt for Socialdemokratiet, og Mathilde Krarup, valgt for Højre. To kvinder, som var hinandens diametrale modsætning. Men i kommunalpolitik lærer man hurtigt, at der skal samarbejdes på kryds og tværs for at opnå resultater. Så vidt kom det bare ikke. Formelt sad Mathilde Krarup i Århus byråd fra 1.4.1909 til 13.5.1909, men i praksis viste hun sig aldrig i byrådssalen. Hun trak sig ud af byrådsarbejdet, før hun overhovedet var begyndt. Dagmar Petersen blev den eneste kvinde i Århus Byråd.

I stykket er det to unge piger i nutiden, Maira og Mette, som går på opdagelse i historien om de to første kvinder, som blev valgt til byrådet i 1909. De bringer historien til live og prøver at forme den, som de tror, den var. Men de finder ud af, at det er mere forpligtende, end de troede, at beskæftige sig med fortiden.

Da jeg skrev stykket, havde jeg stor glæde af fhv. rådkvinde Lone Hindøs lille biografi om Dagmar Petersen, ”Dagmar” (1989) og af Århus Byhistoriske Udvalgs publikationer. Men tro ikke, at det er den fulde historiske sandhed om fruerne Petersen og Krarup, som fortælles i stykket. Det meste er spin(d).

Målgrupperne er unge, som står på tærsklen til at få stemmeret. Endvidere alle i og omkring indvandrermiljøerne. Og alle ’danskere’. Selvom det er 100 år siden, at kvinder fik stemmeret og blev valgbare, er der fortsat en underrepræsentation af kvinder i alle demokratiske forsamlinger i Danmark. Med nutidens voksne befolkningssammensætning med ca. 52 % kvinder og 48 % mænd er der fortsat mandlig dominans i ALLE bortset fra ÈN enkelt kommune i Danmark. Med antallet af voksne folkeregisterregistrerede personer af begge køn med anden etnisk baggrund i Århus har kvinder med anden etnisk herkomst 1 repræsentant i Århus Byråd.

Vi skal værne om og videreudvikle vores demokrati. Men vi må gerne trække på smilebåndet når vi lader teaterforestillingen åbne diskussionen om kvinders repræsentation gennem de sidste 100 år og indvandrerkvinders dobbeltbarrierer."

 

Medvirkende: Marwa Yasser, Marlene Kejser, Bodil Juul Pedersen og Annemarie Hempler. Dramatiker: Kirsten Thonsgaard. Instruktør: Lisbet Lautrup Knudsen.

Spilletid: ca. 40 min. Spilleperiode:

Lørdag d. 30/8 kl. 14.00

Søndag d. 31/8 kl.14.00

Tirsdag d. 2/9 kl. 17.00

Onsdag d. 3/9 kl. 17.00

Torsdag d. 4/9 kl. 17.00

Fredag d. 5/9 kl. 17.00

Lørdag d. 6/9 kl. 14.00

 

Forestillingen var en fortsættelse af det samarbejde som Gellerupscenen og Kvindemuseet sammen med Huset havde i Århus Festuge 2006, hvor de tre institutioner lavede projektet Kønspetakler.

Projektet blev støttet af: Købmand Ferdinand Sallings Fond, FO-Århus, Århus Festuge, LO og NORDEA.