Frihed, Lighed og Fællesskab

FRIHED, LIGHED OG FÆLLESSKAB

Fællesskabet og den enkelte – eller: Hvorfor er arbejderbevægelsen i krise?

3 debatarrangementer i samarbejde med LO.

Målgrupper: Tillidsrepræsentanter i den århusianske fagbevægelse samt andre interesserede og Seere på dk4. Formålet var at bidrage til den politiske diskussion i den århusianske arbejderbevægelse, at højne forståelsen hos deltagerne for hvorfor arbejderbevægelsen er i krise og at understrege arbejderbevægelsens betydning for et socialt og demokratisk velfærdssamfund. Målgrupperne var de valgte og ansatte i de århusianske fagforeninger, tillidsrepræsentanter, andre interes-serede i fagbevægelsen, studerende på relevante institutter på Århus Universitet og andre interesserede.

1. Fagbevægelsen – og det enkelte medlem

Politik, demokrati, afstand, bureaukrati, pamperi. Paneldeltagere bl.a. Michael Valentin, Hans Jensen, Uffe Juul Jensen.

2. Samfundet – og den enkelte borger

Markedet, det offentlige, udlicitering, privatisering, velfærdsstat/-forsikringsstat. Paneldeltagere bl.a.: David Trads, Poul Nyrup, Jens Erik Christensen.

3. Globaliseringen – og den enkelte

Fremtiden, det fremmede, de fremmede, indvandring, EU, globalisering. Paneldeltagere bl.a.: Ralph Pittelkow, Mogens Lykketoft, Curt Sørensen.

Følgende debatdeltagere var gennemgående: ”Forurettede” og forurettedes advokat. Politisk eller faglig leder. Djævelens advokat: Akademiker fra Århus Universitet. Mødeleder: Hans Halvorsen.

Invitation til debataftnerne blev distribueret gennem fagforeningerne til tillidsrepræsentanter m.fl. og på LO Århus’ hjemmeside (www.lo-aarhus.dk). Opreklamering vedr.  TV-udsendelserne blev distribueret igennem landets seks største LO-afdelinger (Kbh., Århus, Odense, Aalborg, Esbjerg og Randers) og på LO Århus’ hjemmeside. Introduktionstekst lå på LO Århus’ hjemmeside forud for hvert arrangement inkl. links til foredragene på dk4. Foredragene overspilles på video til distribution i fagbevægelsen.