Udtalelse fra Nicolai Wammen

Nicolai Wammen fra Århus Byråd:

 

Folkeoplysning og borgerinddragelse er vigtige elementer i et demokratisk samfund. Frit oplysningsforbund spiller her en stor rolle. FO-Århus giver alle i byen mulighed for at vælge holdninger og synspunkter i en konstruktiv dialog, ja, for i bund og grund at komme ind til kernen. Det er en meget vigtig funktion i et demokratisk samfund, som vi bør værne om – også i årene fremover. FO-Århus gør vores by til en mere spændende by, og er med sin rolle som frit diskussionsforum med til at starte livlig og aktiv debat – og dét er der altid brug for.