Transformation Lab

 

Transformation Lab

Transformation LAB er et 5-dages arrangement, som var åbent for den almene offentlighed. Arrangementet var målrettet mennesker som har (eller har haft) traumer inde på livet, samt borgere som er optaget af krydsfeltet mellem kunst og sundhed. Arrangementet kombinerede kunstneriske indslag (performance, musik, digtoplæsning mv.) med debatskabende dialog-caféer og workshops.  Det blev afviklet i Kulturhus Bunkeren, og gav et konkret bud på, hvordan stedet kan skabe rammer for udveksling, inspiration og fællesskabende møder med afsæt i kunsten. Projektet var med til at etablere en ny ’fællesskabende’ platform i Aarhus N, og gøde jorden for fremtidige indsatser i krydsfeltet mellem kultur, sundhed og medmenneskelige møder.

Formålet med Transformation LAB – Aarhus var:

1) at etablere ligeværdig udveksling og igangsætte samarbejde mellem fagprofessionelle, der arbejder i spændingsfeltet mellem kultur og sundhed, og

2) at videreudvikle en kunstnerisk platform, hvor traumeramte mennesker og ’almene’ borgere med sårbarhed i livet kan mødes og inspirere hinanden til livsudfoldelse.

Gratis webinar 28. febr.

- lagde op til Transformation Lab i Kulturhusbunkeren, og skulle skabe opmærksomhed om det. Når livet er sværest, kan det at arbejde med kunst skabe en vej frem. I dette webinar satte The Art of Transformation fem mennesker i stævne, der på hver deres vis har arbejdet kunstnerisk med egen og andres sårbarhed.

I en dialog om kunstneriske greb og muligheder delte skuespiller Lotte Arnsbjerg, musiker, sanger og tekstforfatter Daniel Abraham, kunstner og underviser Henriette Lykke, musiker, sanger og tekstforfatter Kira Skov, formand for Dansk Psykoterapeutforening Pia Clementsen og skuespiller, sanger og leder af Aspiranterne Allan Klie personlige erfaringer med kunstnerisk tilgang til området – og med hvordan kunsten kan tænkes ind nye sammenhænge, når vi taler om mental sundhed og livskvalitet.

Undervejs fortalte Lotte om idéen bag The Art of Transformation, og om mulighederne for at deltage i Transformation Lab i Aarhus i april måned. Webinaret blev ledet af Eva Hjelms, projektchef for Et bedre liv med Kultur i Kulturmetropolen.

 

6-10. april:  Kulturhus Bunkeren, 8200 Aarhus N

I de senere år er der kommet et stigende fokus på krydsfeltet mellem kunst og sundhedsfremme både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Det var i denne kontekst Transformation LAB 2022 blev afholdt i samarbejde mellem The Art of Transformation, Aarhus Kommune og FO-Aarhus. Transformation LAB var et 5-dages deltagerorienteret arrangement med fokus på ‘kunst’ som redskab i transformationsprocesser. De ønskede at skabe en inspirerende platform, der kunne danne grobund for nye tværfaglige samarbejder, personlig erfaringsudveksling og inkluderende fællesskaber. Det gjorde de ved at kombinere kunstneriske indslag med dialog-caféer, fællesspisning, workshops og refleksion.

I samarbejde med bl.a. TUBA, Landsforeningen Spor, CSM, Psykiatriens Hus, Ældre Sagen og CP-Danmark rakte de ud til sårbare mennesker i Aarhus-området, som kunne have glæde af arrangementet.

Til LAB-programmet havde de rekrutteret dygtige lokale fagprofessionelle, som arbejder i krydsfeltet mellem kunst og sundhedsfremme. Der var mange forskellige fagdiscipliner repræsenteret; herunder psykoterapi, musikterapi, billedkunst, lægevidenskab, fortællekunst, antropologi, performance og dans.

 

Program

Onsdag 6. april:

16.00-16.45: Officiel åbning: Lotte Arnsbjerg, Maja Ejrnæs, Kirsten Elkjær, Torben Dreier, Kurt Kyed, Exe Christoffersen, Ida Krøgholt – musik ved Carman Moore.

17.00-19.00: Musikforestilling & Dialog: Pigen under vandet inkl. samtale med Landsforeningen Spor.

19.00-20.00: Suppekogeriet.

20.00: Transformation Scene: Dansens helende kraft (5Rhythms ved Laila Nissen).

21.00: Min tavshed blev mit fængsel. Musik og kærlighed blev min frigørelse (fortællekoncert ved Lalou).

 

Torsdag 7. april - “Teen”

09.00-10.00: Udstilling og Refleksionsbar (kaffe, the og snacks kan købes).

10.00-12.00: Transformation Salon: Fri mig fra normerne (dialog-café ved CP Danmark, Elsass Fonden, Thomas Corneliussen, Jacob Nossell, Lotte Arnsbjerg).

12.00-12.45: Suppekogeriet.

12.45-13.00: Præsentation af workshops.

13.00-15.00: Transformation Metode: Kunst og Kreativitet i TUBA & CSM. Dansens helende kraft (5Rhythms ved Laila Nissen). Find dit skjulte kreative potentiale ved Elin Pausewang.

15.00-15.30: Pausen & Udstilling.

15.30-16.00: Den Personlige Fortælling v/Lotte Arnsbjerg, Maja Ejrnæs & Carman Moore.

16.00-18.30: Musikforestilling & Dialog: Pigen under vandet med introduktion af Stefan Green Meinel.

Dialog ved Pia Clementsen (Dansk Psykoterapeutforening) & Center for Seksuelt Misbrugte (CSM). Præsentation af TAoT-model ved Stefan Green Meinel.

18.30-19.30: Suppekogeriet.

20.00: Transformation Scene: Improvisation ved Maja & Carman.

20.45: Sengeafsnit 2 ved Suni.

 

Fredag 8. april - Ung

9.00-10.00: Udstilling og Refleksionsbar.

10.00-12.00: Transformation Salon: Om Face2Face ved Jeanette Knox, Lotte Arnsbjerg, Mikkel Lund & Carman Moore.

12.00-12.45: Suppekogeriet.

12.45-13.00: Præsentation af workshops.

13.00-15.00: Transformation Metode: Building communities of well-being / Liene Jurgelane (EN). Sang & Body Music / Karoline Skriver. Workshop & filmvisning / Marie Hallager.

15.00-16.00: Pausen & Udstilling.

16.00-18.00: Diskussion af TAoT-model v/Stefan Green Meinel.

18.00-18.30: Observationer fra LAB.

18.30-19.30: Suppekogeriet.

19.30-20.00: Den Personlige Fortælling v/Lotte Arnsbjerg, Maja Ejrnæs & Carman Moore.

20.00: Transformation Scene: Stonefulness ved Oliver Nani (2-timers performance).

 

Lørdag 9. april - Voksen

9.00-10.00: Udstilling og Refleksionsbar.

10.00-12.00: Transformation Salon: Faglige oplæg & Dialog-café: Marlene Wagner, Psykiatriens Hus.

– Fælleslytning ved Freja Liv. Ordløs kontakt ved Stefan Green Meinel (workshop).

12.00-12.45: Suppekogeriet.

12.45-13.00: Præsentation af workshops.

13.00-15.00: Transformation Metode: Lydvandring ved Barbara Simonsen. Sommerfuglens sang om forvandling ved Britta Jensen. Stemmeworkshop ved Katrine Faber.

15.00-16.00: Pausen & Udstilling.

16.00-18.00: Musikforestilling & Dialog: Pigen under vandet inkl. samtale med Camilla Fabricius (MF, S) & Iben Sønderup (S).

18.00-18.30: Observationer fra LAB.

18.30-19.30: Suppekogeriet.

19.30-20.00: Den Personlige Fortælling v/Lotte Arnsbjerg, Maja Ejrnæs & Carman Moore.

20.00: Transformation Scene: Duften af Kirsebærblomster (work-in-progress ved Katrine Faber).

21.30:  PåTrods (koncert, Mark Ruben Kyed mfl.).

 

Søndag 10. april - Ældre

9.00-10.00: Udstilling og Refleksionsbar. Caféen: Still Hear You (15 min. multi-sensorisk installation om sorg ved Andrea Bundgaard).

10.00-12.00: Transformation Salon: Styrk dit helbred med kunst og kreativitet ved Lærke Egefjord (foredrag & workshop).

12.00-13.00: Suppekogeriet.

12.45: Still Hear You (15 min. multi-sensorisk installation om sorg ved Andrea Bundgaard).

13.00-15.00: Transformation Scene: Toner fra Himlen / viseprogram med Kai Normann Andersen Lotte Arnsbjerg & Thomas Hübertz.

15.00-16.00: LAB BANQUET v. Lotte Arnsbjerg og Exe Christoffersen.

Inden arrangementet søgte de efter lokale frivillige, som havde lyst og tid til at engagere sig i Transformation LAB. For at være frivillig i projektet skulle man kunne hjælpe til i minimum to halve dage d. 4/4-11/4; enten i forbindelse med forberedelse/opsætning, afvikling, madlavning eller nedpakning. Som frivillig fik man mulighed for at deltage gratis i alle LAB-dage og dækket forplejning de dage, hvor man hjalp til.

Arrangementet blev støttet af Kultur & Sundhedspuljen i Aarhus Kommune, Offerfonden og Elsass Fonden.

Her er linket til webinaret:

https://the-art-of-transformation.com/events2/event-transformation-webinar/