Tema-Eftermiddag

Tema-eftermiddag om at være medarbejder i et tværkulturelt felt

- i samarbejde med Magistratens 1. afdeling, Magistratens 4. afdeling og Århus Politi. For medarbejdere, som i det daglige har kontakt til flygtninge og indvandrere til en temaeftermiddag.

Temaeftermiddagen fandt sted på Lokalcenter Møllestien, Grønnegade 10, 8000 Århus C i den “Store opholdstue” tirsdag d. 2. november kl. 13-15. Politimester Jørgen Illum og Arbejdsmarkedschef Vibeke Jensen bød velkommen. Peter Seeberg fra Syd-Jysk Universitet holdt oplæg om det at arbejde i en fler-kulturel virkelighed. Som afslutning på arrangementet var der tilbud om at deltage i et møde med kollegaer om et emne indenfor integrationsfeltet.

Filosofien er at der i såvel kommunen som hos politiet er medarbejdere, som har en stor viden om flygtninge og indvandrere på netop deres felt. Med henblik på at skabe debat og dialog på tværs af de forskellige faggrupper blev der lagt op til 2-4 “studiekredse”. Det forventes at der vil blive afholdt 1-3 møder i hver “studiekreds”. Det var frivilligt om man vil tilmelde sig en “studiekreds”.