EU-forbehold: Debatfilm

EU-forbehold: Debatfilm

Forbehold i behold? Et web-videointerview med Holger K. Nielsen.

Produktion af webbaseret video-interview med SF’s tidligere formand Holger K. Nielsen om de fire EU-forbehold og SF’s rolle i deres vedtagelse, deres aktualitet i dag samt mulige konsekvenser af afstemningen. Målgruppen va alle borgere, navnlig stemmeberettigende, samt unge uden nærmere kendskab til forbeholdene. Videoen blev tekstet af hensyn til døve borgere, og blev tilbudt som undervisningsmateriale i FO-regi. Dansk Plakatmuseum har venligst stillet plakater fra unions- og forbeholdsafstemningerne i 1992. til rådighed. Interviewet belyser baggrunden for forbeholdene og SF’s væsentlige rolle i deres vedtagelse, forbeholdenes berettigelse hidtil og deres aktualitet i dag med de ændrede forhold i verden og Europa. Endelig skues der fremad med hensyn til mulige konsekvenser af afstemningen i dec. 2015. Som afslutning på produktionen præsenteres de fire forbehold. Den samlede varighed af web-videoen er ca. 8 minutter. Tilknyttet projektet var en journalist og en fotograf/klipper/redaktør. 

Offentlig præsentation af videoen skete i uge 46 ved et debatarrangement i Folkeoplysningens hus. Videoen ligger offentligt tilgængelige på internettet og på TV-Aarhus.

Samarbejdspartnere: Underviser-netværk, daghøjskoler i Aarhus, Ældresagen Midtjylland.

https://www.youtube.com/watch?v=jMn37KKqmaY