Studenterhus Aarhus

Studenterhus Aarhus

 

6. marts kl. 19.30: Astrid Elkjær Sørensen: Indblik: ”Vi har fundet os i alt for meget!”

I Danmark er vi verdenskendte for vores høje grad af ligestilling mellem kønnene. Alligevel

tjener en dansk mand omkring 14-18 % mere i løn end en dansk kvinde, og sådan har det

været i mere end 30 år. Den ulige fordeling af lønkroner hænger bl.a. sammen med, at

Danmark har et af den vestlige verdens mest kønsopdelte arbejdsmarkeder. Mænd og

kvinder arbejder typisk i forskellige sektorer og forskellige fag, hvor mændene dominerer i

produktions- og håndværksjob i det private, er kvinder i flertal i den offentlige sektor, hvor

de typisk arbejder med omsorg og understøttende administration. Historiker og ph.d. Astrid Elkjær Sørensen fortalte historien om de offentlige omsorgsfags hårde kamp for ligeløn fra 1990 til i dag. Foredraget gav et indblik i tidligere strategier, nederlag og sejre. Ligeledes kom hun ind på, hvordan kønsidealer og normer helt tilbage fra slutningen af 1800-tallet er med til at påvirke, hvilken løn mænd og kvinder får i dagens Danmark.

Gratis og åbent for alle.

 

3. april kl. 19.30: Anders Albrechtslund: Indblik: Overvågning

Hvad betyder overvågningen i dag, og hvordan er den en del af vores liv og kultur? I praksis handler overvågning ikke kun om magtforhold mellem stat og borger eller mellem virksomhed og forbruger. Vi overvåger – og våger over – hinanden som medmennesker, medborgere og som brugere af sociale medier, og vi overvåger os selv med nye teknologier og tjenester, når vi tracker skridt, måler puls og kvantificerer søvn. Med mere end 10 års forskning i overvågning og nye teknologier gav Anders Albrechtslund indblik i, hvordan vores overvågningskultur har dybe rødder i begreber som identitet, frihed og ansvar. Der blev lagt op til en diskussion om, hvordan vi skal

forholde os til den overvågning, der på alle mulige måder dominerer vores hverdag.

Gratis og åbent for alle.

 

1. april kl. 16:00: Samtalesalon

Man behøvede hverken at forberede sig eller at have nogen særlig forudgående viden for at deltage i den gode snak. Det eneste man behøvede, var et ønske om at føre en god samtale og at være nysgerrig på andre mennesker. Samtalesalonens hovedformål var en god, fri og afslappet samtale om vigtige emner med mennesker, som man måske ikke ville have talt med ellers. Samtalerne førte deltagerne vidt omkring i forhold til emnet, som værten trygt guidede dem igennem. Samtalesalonen fandt sted i Mogens Zieler Stuen i Studenterhus Aarhus fra 16.00-19.00, og det var gratis at deltage! 

 

DENNE GANG STEMMER JEG var en kampagne hvor målet var at få flere, særligt unge, til at tage stilling og deltage i Europa-Parlamentsvalget den 26. maj, og på den måde styrke den demokratiske tradition i Europa. Kampagnen var uafhængig af partipolitiske interesser. De holdninger der blev præsenteret til foredragene og debatten var alene foredragsholdernes og politikernes synspunkter, og repræsenterede hverken Studenterhus Aarhus’, Europa-Parlamentets eller Europa-Nævnets synspunkter.  

24. apr.: Foredrag: EU, Grænser & Sikkerhed

En forsigtig påmindelse om farerne ved nostalgi. Foredrag v. Christian Axboe Nielsen, Ph.D., Lektor. Dette foredrag tog et kritisk blik på den bølge af national nostalgi, der breder sig igennem EU, godt hjulpet på vej af migrant- og flygtningestrømmene. Christian Axboe Nielsen placerede disse vanskeligheder i en historisk kontekst, og argumenterede i sit oplæg for, at EU er lykkedes med sit projekt, og – på trods af utilstrækkeligheder og fejl - har skabt en sikkerhed, der ikke har sin parallel noget sted i verden. På trods af, at adskillige områder af EU både fortjener og burde reformeres, er projektet værd at bibeholde og Axboe argumenterede for, at de aktuelle udfordringer ikke kan løses gennem malplaceret længsel efter en angiveligt bedre og mere sikker fortid. Christian Axboe Nielsen er Ph.D. i østeuropæisk historie fra Columbia University, New York, og er lektor ved Afdeling for Rusland- og Balkanstudier på Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet. Han er internationalt anerkendt som balkanekspert, og hans forskningsområder dækker over europæisk integration, østeuropæiske og østasiatiske sprog, herunder russisk, kinesisk og japansk samt folkeret og internationale organisationer. Han har udgivet flere artikler og bøger om Balkan, Jugoslavien og krigs- og folkeret, og har desuden været indkaldt som ekspertvidne ved adskillige retssager mod politiske ledere ved FN’s Tribunal for det tidligere Jugoslavien i Haag.

1. maj: Foredrag: Introduktion til EU

Foredrag ved Roman Senninger, Ph.D., Adjunkt. Roman Senninger adresserede to vigtige spørgsmål, som er nødvendige at forstå, for at kunne forstå det forestående valg. Først beskrev han hvordan MEP’er (medlemmer af parlamentet) bliver valgt ind i Europa-Parlamentet, og herunder beskrev han de valglove, kampagner og transnationale partier, der arbejder i Parlamentet. Herefter dykkede Roman Senninger længere ned i organiseringen af MEP’erne, og beskrev hvordan de er inddelt i forskellige grupper, der hver især arbejder for deres egne formål på tværs af de europæiske landegrænser, og hvordan de forskellige komiteer arbejder i Europa-Parlamentet. Roman Senninger er Ph.D. i Statskundskab og adjunkt ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Han forsker og vejleder inden for områder som europæisk integration, partikonkurrence, nationale partier og deres forhold til EU. Han har været gæsteforsker hos London School of Economics and Political Science i 2015, og blev i 2017 udnævnt Ph.D. med sin prisvindende afhandling Political Parties and Parliamentary EU Oversight.

8. maj: Foredrag: EU & Sikkerhed

Foredrag ved Kurt Mosgaard, CEO Mosgaard Consulting. Ved dette foredrag diskuterede Kurt Mosgaard truslerne mod de europæiske folk og nationer, herunder udviklingen i Rusland, cyberkrig og immigrantstrømmen fra Afrika. Han knyttede også kommentarer til situationen på det afrikanske kontinent, hvor voksende befolkning skaber nye forhold, som EU er nødt til at forholde sig til. Kurt Mosgaard fortalte desuden om de roller, som de overstatslige organisationer FN, NATO, OSCE og EU har, når det handler om at møde de udfordringer, som Europa står over for, både i form af forsvar og humanitær bistand.

Foredraget blev afsluttet med ideer og forslag til hvordan EU kan forbedre sit arbejde med fred og sikkerhed. Kurt Mosgaard er tidligere generalmajor. Han begyndte sin karriere i Forsvaret i 1974, og blev udnævnt til Generalmajor i 2005, efter adskillige udsendelser og deltagelse i de danske indsatser i bl.a. Afrika og Balkan. Han er CEO hos Mosgaard Consulting, der blev stiftet i 2015, efter hans udtrædelse af Forsvaret. Mosgaard Consulting arbejder for en bedre verden, med fred og sikkerhed for alle.

15. maj: Debat: Hvad nu?

Med Michael Schøt som konferencier var der garanti for kritiske spørgsmål og god stemning, da der var debat om Europa-Parlamentsvalget og EU’s fremtid på den historiske scene i Stakladen. Der var besøg af repræsentanter fra alle de store partier, der hver især ville være med til at varme op til valget den 26. maj, og debattere og besvare spørgsmål fra salen. Debatten fokuserede særligt på EU’s fremtid i en tid med et (måske) nært forestående Brexit, med Donald Trump i Det Hvide Hus og med populistiske- og nationalt orienterede bevægelsers fremmarch på hele det europæiske kontinent. Hvordan skal vi stille os over for briternes udtrædelse af EU, hvordan skal vi håndtere indvandringen og hvad med den fri bevægelighed for arbejdskraft - og for studerende?

19. maj: EU-messe / EU Fair på DOKK1

Studenterhus Aarhus inviterede til EU-messe på DOKK1 sammen med hovedbiblioteket og Borgerservice. Her kunne man møde partier og organisationer, der arbejder i Europa-Parlamentet og i EU, og høre hvad de mener om netop de sager, der er vigtige for den enkelte deltager. Der var rig mulighed for at stille spørgsmål og læse materialer, deltage i EU-quizzen, høre Poetry Slam og mini-debatter.

22. maj: Foredrag: EU, Danmark & Asyl

Foredrag ved Louise Halleskov Storgaard, Ph.D., Lektor. Louise Halleskov Storgaard beskrev hvordan EU’s lovgivning og de danske forpligtelser i EU påvirker dansk lovgivning, når det drejer sig om migration, flygtninge og asyl. Louise Storgaard fortalte også om Danmarks rolle i udviklingen af den Europæiske Unions asylpolitik, og hvilken indflydelse de danske politikker har haft på skabelsen af denne. Desuden forklarede hun hvilken indflydelse den danske lovgivning har på Danmarks position i forhold til europæiske menneskerettigheder, samt hvilken indflydelse denne har på hele den Europæiske Unions menneskerettighedsprojekt. Louise Halleskov Storgaard er Ph.D. med speciale i immigrations- og asyllovgivning, samt i menneskerettigheder og EU-lov. Louise er lektor ved Juridisk Institut på Aarhus Universitet, hvor hendes forskning særligt fokuserer på beskyttelsen af menneskerettigheder, herunder EU’s Charter om Grundlæggende Rettigheder og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Hun underviser studerende i europæisk migrations- og asyllovgivning samt EU-ret og udlændingelovgivning. Samtidig er hun Aarhus Universitets repræsentant i Institut for Menneskerettigheders bestyrelse, og den danske regerings repræsentant i bestyrelsen for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder.

26. maj: Valgaften! / Election Night!

Den 26. maj 2019 gik danskerne og europæerne i stemmeboksen, og fælles bestemte vi Danmarks og Europas fremtid. Studenterhus Aarhus inviterede sammen med Europæisk Ungdom til valgfest for at fejre demokratiet. Her var der ingen partipolitiske interesser – kun en fælles interesse for et stærkt og fortsat demokratisk Europa. 

Alle arrangementerne var arrangeret af Studenterhus Aarhus med støtte fra Europanævnet, Europa-Parlamentet og FO-Aarhus.

 

29. april kl. 16.15: Social Selling på LinkedIn v/Line Herlev

Hvordan opnår man stjernestatus på LinkedIn og bliver mere attraktiv for sin næste arbejdsgiver? Line Herlev Sørensen fra Pressalit fortalte om, hvordan man bliver mere fremstående på LinkedIn via social selling og personlig branding. Igennem øvelser kom man til at arbejde med sin egen profil, og man gik derfra med viden om sit ‘social selling index’, ‘topcard’ og andre fornemme værktøjer. Dette arrangement var skabt af frivillige fra Erhvervsgruppen i Studenterhus Aarhus.

 

6. maj kl. 16.00: Samtalesalon

Man behøvede hverken at forberede sig eller at have nogen særlig forudgående viden for at deltage i den gode snak. Det eneste man behøvede, var et ønske om at føre en god samtale og at være nysgerrig på andre mennesker. Samtalesalonens hovedformål var en god, fri og afslappet samtale om vigtige emner med mennesker, som man måske ikke ville have talt med ellers. Samtalerne førte deltagerne vidt omkring i forhold til emnet, som værten trygt guidede dem igennem. Samtalesalonen fandt sted i Mogens Zieler Stuen i Studenterhus Aarhus fra 16.00-19.00, og det var gratis at deltage! 

 

10. okt. kl. 19-21.00: Spot en psykopat, foredrag v. forfatter Gitte Lindholt

Sted: Stakladen. Et foredrag om manipulation, systematisk psykisk terror og fysisk vold bag hjemmets fire vægge.  De såkaldte hverdagspsykopater er kendetegnede ved den skade de gør ved andre og ikke dem selv. Ekstern Lektor SDU, foredragsholder og forfatter til bogen ”Slip fri af psykopatens kløer” Gitte Lindholt delte ud af sine egne bitterkøbte erfaringer og viden.

 

21. okt., kl. 17-18.30: On Being Men – Social Anxiety

28. okt. kl. 17-18.30: On Being Men – Initiations and Rites Of Passage

4. nov. kl. 17-18.30: On Being Men – A man among men

11. nov. kl. 17-18.30: On Being Men – Get together

18. nov kl. 17-18.39: On Being Men – Get together

25. nov. kl. 17-18.30:  On Being Men – Get together

2. dec. kl. 17-18.30: On Being Men – Get together

9. dec. kl. 17-18.30: On Being Men – Get together

16. dec. kl. 17-18.30: On Being Men – Get together

Sted: Multirummet. On Being Men was an apolitical meeting of men (women also if they wanted), where we could discuss daily challenges men have in a modern world. It was a safe zone, meaning we discussed in full confidentiality. This was a no advice area. A safe place where anyone could share personal challenges and experiences. A place where we could share how we passed through our hard times and learned from each other.

 

4.-7. nov.: Climate Challenge

4. nov. kl. 9-13.00: Hvor meget kan du tjene på klimaforandringerne?

Sted: Caféen. Dagens tema: Forretningsudvikling og klimaudfordringerne. Med Climate Challenge 2019 blev der sat fokus på, hvordan uddannelse kan gøre en forskel for klimaet. Mandag præsenteredes nogle af de forretningsmuligheder, der kan være inden for klimaudfordringerne, og kan have en positiv effekt på klimaforandringerne. Man kunne med sine idéer både være med til at redde klimaet, vores alle sammens fremtid og samtidig få del i det store økonomiske potentiale. Omdrejningspunktet for mandag var også klimateknologi og i løbet af dagen kunne man høre om, hvordan den teknologiske udvikling kan være med til at løse klodens klimaudfordringer og om, hvordan f.eks. studerende og nyuddannede kan bidrage til udviklingen af nye og spændende teknologier.

5. nov. kl. 9-13.00: How you can save the climate with a career in Denmark

Sted: Cafeen. Theme of the day: Opportunities of seeking a climate-career in Denmark. With Climate Challenge 2019 we focused on the many opportunities to make a difference for the climate.

6. nov. kl. 913.00: Kan humanister bekæmpe klimaforandringerne?

Sted: Cafeen. Formidling, Kommunikation & Samfund. Med Climate Challenge 2019 blev der sat fokus på, hvordan uddannelse kan gøre en forskel for klimaet. Klimaudfordringerne skaber ikke kun muligheder for ingeniører og forretningsfolk – som humanist kan man i allerhøjeste grad hjælpe med at løse udfordringerne, hvad end der er tale om turisme, kommunikation, formidling, medier osv.

 

5. nov. kl. 16.30-19.00: Samtalesalon / Conversations Café

Sted: Mogens Zieler. Have a good talk with people you don't know (yet!). The talk required no preparation or previous knowledge. The important thing was only a desire to talk and an interest in other people. It was an informal meeting place, where there was opportunity to have discussions to dig deeper than small-talk. The purpose of the event was to create a forum for a good, free and relaxed conversation about important issues. Conversation Café had various themes with ‘appetizers’ initiated and was guided by a host.

 

28. nov. kl. 19-21.00:  Tema-aften: Sjælens Sorg - sorgen som et livsvilkår

Sted: Lokalcenter Rosenvang, Viby. Tema-aften med studenterpræst ved Aarhus Universitet - Jens Munk og sognepræst ved Fredenskirken Jacob Holm. De talte – i dialog med tilhørerne - om sorgens væsen, og hvordan de til dagligt arbejder med mennesker i krise og yder sjælesorg.

Professor og forfatter Søren R. Fauth læste efterfølgende op fra hans anmelderroste bog 'Digt om døden - en bog om min far'.

 

5. dec. kl. 19.30-21.00: Swap Language Café

Is your Russian getting rusty? Does your Spanish lack spirit? Do you need to dust off your Danish?

If there was a language you would like to practice or a language you could help others speak – then this was the night for you! Everyone with an interest in language were welcome for an evening of talking and fun language activities! In the Multiroom at the Student House All levels were welcome! And no preparing necessary.