Debatpuljen

FO-Aarhus er et folkeoplysningsforbund, der har som et af sine erklærede mål "at gøre væsentlige emner til samtalestof".

Her på siden kan du derfor læse en masse om de debataktiviteter, FO-Aarhus gennemfører enten alene eller i samarbejde med andre.

Debatpuljen under Folkeoplysningsloven

I Folkeoplysningsloven fra 1. aug. 2000 er der opfundet et nyt begreb: Debat-puljen. Enhver aftenskole skal afsætte 10% af det beløb, der er givet tilskudstilsagn om, til debatskabende aktiviteter.

Disse aktiviteter skal annonceres offentligt og arrangementerne skal være åbne for alle. Aktiviteterne skal foregå så emnerne sættes ind i en bredere samfundsbetonet og helhedsorienteret ramme, og de skal rette sig mod brede målgrupper. Emnerne skal være væsentlige, debatskabende og være af interesse for fællesskabet. Der skal foregå en debat, der inddrager deltagerne aktivt.

De debatskabende aktiviteter kan foregå i et samarbejde med andre foreninger, organisationer, institutioner m.v. FO-Aarhus hilser denne Debat-pulje meget velkommen. Vi er helt enige i at målet med den offentlige debat er at skabe rammerne for det ægte demokrati og aktive medborgerskab. Men det er også en kvalfuld og sindrig fælles vandring frem mod det at skabe mening. Gennem diskussionen, kritikken og argumenterne kan vi som borgere blive oplyste og bevidste om os selv og almenvellet.

Ansøgningsskema kan udfyldes her.

Udfyld ansøgningsblanketten og send den indscannet på en mail til Kaspar Ottosen: kaspar@fo-aarhus.dk og vedhæft en kort beskrivelse af arrangementet.

Vær opmærksom på at vi skal have ansøgningen mindst en måned før arrangementet afvikles, for at kunne nå at behandle den.

Hvis der ligger en ferie/helligdage mellem ansøgningsdato og arrangementsdato lægges disse dage oven i fristen. Vi har f.eks. lukket i påskeugen, uge 42 og juleugen.