Sygemelding

Du skal ringe og melde dig syg om morgenen inden kl. 8.30 på tlf. 87 46 45 41 eller 87 46 45 30 og tale med henholdsvis Lisbet eller Inge (eller den, der er nævnt i din ansættelseskontrakt). Hvis ikke du kan få fat på en af dem, så send i stedet en mail til Inge: im@fo-aarhus.dk eller en sms på Anne Thorø Nielsens mobil: 40 90 40 61.

- medmindre der står andre navne og tlf.numre i din ansættelseskontrakt.

Hvis du bliver syg under din ferie, skal du sende en mail til Anne Thorø Nielsen (atn@fo-aarhus.dk) eller prøve at nå hende på tlf. 40 90 40 61 (indtal evt. på telefonsvareren - og husk at angive dato og tidspunkt for indtalingen).

Samtidig skal du orientere om, hvor lang varighed du mener sygdommen har! Såfremt du er usikker på varigheden, skal du kontakte kontoret hver morgen kl. 8.30 på samme måde som ovenfor beskrevet.

 

Erstatningsferie:

Hvis man bliver syg inden sin ferie, erstattes alle feriedagene.

Hvis man bliver syg under sin ferie, har man ret til erstatningsferie efter 5 sygedage i ferieåret. Retten opnås fra og med den 6. sygedag. Hvis man ikke har optjent fuld ferie (25 dage) får man ret til erstatningsferie efter et forholdsmæssigt antal feriedage. Retten til erstatningsferie indtræder den dag, hvor arbejdsgiveren får meddelelse om sygdommen. Der skal foreligge lægelig dokumentation for sygdommen, også for karensdagene, hvis arbejdsgiver beder om det. Kan erstatningsferie ikke afholdes i ferieåret på grund af sygdom, kan den overføres til næste ferieår eller udbetales.

Arbejdsgiveren kan forlange en "fri attest" fra lægen omkring sygemeldingen eller en tro- og loveerklæring fra medarbejderen med angivelse af hvor længe sygdommen forventes at vare.

Hvis du ikke møder på arbejde på den første arbejdsdag efter at en "fri attest" er udløbet, betragtes dette som ulovlig udeblivelse - og kan medføre bortvisning.

Arbejdsgiveren indkalder den sygemeldte til en samtale 3-4 uger efter første sygedag med det formål at udfylde en mulighedserklæring. Efterfølgende kan 2. del af mulighedserklæringen udfyldes af lægen.

Hvis man ikke har meldt sig syg til kontoret inden kl. 8.30 og der ikke er særlige og undskyldelige omstændigheder, træder sygedagpengelovens regler om bortfald af sygedagpenge i kraft. Desuden udbetales der heller ikke supplerende løn op til fuld løn, hvis man i øvrigt havde ret til dette.

Det vil sige, hvis en medarbejder (med løn under sygdom) ikke efterlever sygedagpengelovens krav om at medvirke i kommunens behandling af sygesagen, og derved er skyld i arbejdsgivers manglende sygedagpengerefusion, vil arbejdsgiver modregne i medarbejderens løn for det tab, som arbejdsgiveren lider ved ikke længere at få dagpengerefusion fra kommunen - idet den manglende deltagelse i samarbejdet betragtes som misligholdelse af ansættelseskontrakten.

Såfremt du lider eller har lidt af en sygdom, som har væsentlig betydning for at passe dit fremtidige arbejde, bedes dette oplyst ved ansættelsens start eller så snart det opstår i løbet af ansættelsesperioden.

Såfremt tjenesten ikke kan forventes genoptaget, skal der tages skridt til afskedigelse af medarbejderen.

Der gives fri til at gå til læge og til 2 årlige tandlægebesøg.

Medarbejdere har ret til fri på deres mindreårige børns 1. og 2. sygedag. Denne ret kan dog indskrænkes, hvis arbejdsgiveren mener, at den misbruges.

Man kan holde fri med løn på sit barns første og anden sygedag, når

  • - hensynet til barnets forhold gør det nødvendigt

  • - forholdene på tjenestestedet tillader det

  • - barnet er under 18 år og

  • - barnet er hjemmeværende

    Der henvises i øvrigt FO-Aarhus' fraværspolitik og fastholdelsespolitik i personalehåndbogen.

    Sygeperioden medregnes i lønancienniteten.

 

(Senest ajourført feb. 2022)