Værdigrundlag

FO-Aarhus har udgivet sine visioner inden for Folkeoplysningen i et lille hæfte kaldet: Klovnefisk, førerhunde og små grå mus - visioner i folkeoplysningen.

Hæftet kan rekvireres gratis hos FO-Aarhus på tlf. 87 46 45 30 eller via email: im@fo-aarhus.dk
"Klovnefisks" indhold kan desuden læses her

Læs mere om FO-Aarhus her

Læs Martin Hansens artikel om "Klovnefisk"

Det er også en del af FO-Aarhus' værdisæt at bakke op om samarbejdet i Dansk Folkeoplysnings Samråds initiativ: Folkeoplysning for flygtninge 

Folk-opl-og-FI-Logo