Personaleforhold/Arbejdsmiljø

Her kan du læse om arbejdsmiljøarbejde og i personalehåndbogen finder du oplysninger om f.eks.  feriepolitik, misbrugspolitik, regler for rygning og meget andet.

Klik videre i undermenuen til højre efter det emne, du søger oplysning om i Personalehåndbogen.

Den indeholder regler for ansættelsen og skal betragtes som et tillæg til ansættelseskontrakten.

Det er altid lidt forvirrende at starte et nyt sted - ikke mindst fordi, der ud over de mange medarbejdere færdes mange, f.eks. lærere og kursister, ind og ud af huset.

På den anden side, så er det også det, der gør FO-Aarhus og daghøjskolen Gimle til noget specielt - nemlig en arbejdsplads, der syder af liv og byder på mange daglige små og store overraskelser.

SPØRG LØS, hvis der er noget, du er i tvivl om. Vi vil nemlig meget gerne vise dig til rette, så du hurtigt finder dig godt tilpas og så du bliver glad for at arbejde hos FO-Aarhus.

FO-Aarhus er medlem af landsorganisationen Fora med lokalforeninger i et stort antal kommuner.

Foras og FO-Aarhus' formål er at udbrede folkeoplysning indenfor almene, økonomiske, politiske, sociale og kulturelle emner, samt at arbejde for de idealer, de står for.

FO-Aarhus er oprindeligt startet af en kreds af radikale, men alle kan blive medlem, også du.

I FO-Aarhus er medlemskontingentet er 100,- kr. pr. år. Medlemmer kan stemme på generalforsamlingen.

FO-Aarhus' grundlag er Folkeoplysningsloven, som du bør kende: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202909

Desuden bør du læse udgivelsen Klovnefisk, som giver et godt indtryk af, hvordan FO-Aarhus er bygget op: /fo-aarhus/om-fo-aarhus/vaerdigrundlag/

 

ARBEJDSFELTER:

Udover almindelig aftenskoleundervisning, som fremgår af kursusprogrammet på www.fo.dk, har vi under FO-Aarhus en mængde projekter : http://projekter.fo-aarhus.dk/nuvaerende-projekter/.

Desuden har FO-Aarhus sin egen daghøjskole GIMLE: http://gimle.eu/

FO-Aarhus er inden for de senere år fusioneret med Aarhus Fritidsskole, Aarhus Specialundervisnings-skole, Den rytmiske Aftenskole, Musisk Oplysningsforbund. Desuden har FO-Aarhus købt ES-Sprog og zoneterapiskolen Logos.

FO-Aarhus har en meget stor kontaktflade inden for undervisningsmiljøet og kulturmiljøet i Aarhus, hos Aarhus Kommune og Jobcentre.